Ramptoerist gezocht

Vluchtelingen vluchten voor de oorlog in Syrië. Zoiets dient gedocumenteerd te worden. Dat spreekt voor zich. Het documenteren van dergelijk rampspoed dient ingetogen en met respect voor de hopeloze situatie waarin deze mensen, ja, het zijn mensen zoals u en ik, zich bevinden. Eerlijke verslaggeving dus. Daarvoor hebben wij een beroepsgroep: De journalistiek.

Dus niet een amateur als ik en u, nee, beroepsfotografen en beroepsverslaggevers die ZELF onderzoek plegen en ter plekke een kijkje gaan nemen van wat er zoal gebeurd.

Maar u weet hoe het gaat, gemak dient de mens, het internet is snel en de sociale media zijn alom aanwezig. Geen probleem om gebruik van te maken me dunkt.

MAAR OM BEWUST AMATEURS ALS U EN IK VRAGEN OM TE ZOEKEN OM VLUCHTELINGEN EN ER GEWAG VAN TE MAKEN VOOR DE LUIE JOURNALIST IS NATUURLIJK NIET DE BEDOELING. DAT LEIDT TOT RAMPTOERISME EN NODIGT VOLK VAN EEN ZEKER ALLOOI UIT OM ZICHZELF TE LEGITIMEREN VLUCHTELINGEN OP TE SPOREN, AAN TE GEVEN EN EEN TRAP NA TE GEVEN. DUS DOE ES FF NIET MARTIN VAN NOREL, WERKZAAM VOOR RTL EN DOE JE WERK ZELF!