Rampjaar voor vlinders: 2017

Het gaat nog steeds niet goed met de vlinders in Nederland, blijkt uit de tellingen over 2017. Van de 47 soorten die zijn gemeten gaan er 23 achteruit, 11 vooruit en 13 blijven stabiel, blijkt uit het jaarverslag van Meetnet Vlinders in samenwerking met het CBS.

Een van de probleemgevallen is de heivlinder. De achteruitgang van deze soort zette in in 1992. Vanaf 2003 was er sprake van stabilisatie, maar vorig jaar was de heivlinder “nog minder aanwezig”. De vlindertellers spreken van een rampjaar.

Een van de oorzaken is het dichtgroeien van de heide door de hoeveelheid stikstof die op de bodem valt, onder meer afkomstig uit de landbouw. Ook de versnippering van het leefgebied speelt een rol.

Lees verder bij de bron, de NOS