Ramautarsing weg – enkele kanttekeningen

Zo, Ramautarsing is dus geen kandidaat meer namens Forum voor Democratie voor de Amsterdamse gemeenteraad. Dat is mooi, maar niet half zo mooi als een enkele juichkreet die ik al zag, doet vermoeden. Er zijn minstens twee ernstige kanttekeningen bij te maken die de feestvreugde wat mij betreft aanzienlijk temperen.

Het vertrek van Ramautarsing volgde op het uitlekken van diens uitspraken in Whatsapp-conversaties. Hij haalde daarin niet alleen uit naar zwarte mensen, iets dat in FvD helemaal niet ongewoon is. Deze keer moesten ook homo’s het ontgelden, evenals het idee van vrijheid in seksuele relaties meer in het algemeen. Homorechten zouden, omdat homo’s gemiddeld intelligenter zijn (!), bijdragen aan het dommer maken van de bevolking omdat ze zich – want homo, nietwaar? – niet voortplanten. Vermeende slimheid als groepskenmerk, gehanteerd als argument om een groep te bashen, het is weer eens iets anders. Ik heb als homo geen speciale slimheid nodig om de absurditeit van het ‘argument’, maar ook de kwaadaardigheid ervan, te kunnen zien.

De drukte die vervolgens ontstond werd hem – en FvD! – kennelijk te veel. In de loop van zaterdag maakte hij zijn vertrek bekend. Hij zegt dat hij het allemaal niet helemaal zo bedoeld heeft, vooral zijn uitspraken over homo’s niet. Die licht hij er uit. “Met name wil ik hierbij afstand nemen van de stelling dat ‘homorechten de samenleving dommer’ hebben gemaakt. Dat is geen standpunt dat ik onderschrijf – en al helemaal geen standpunt van FvD! – en ik heb spijt dat de suggestie is ontstaan dat dit wèl zo zou zijn”.

Het gaat me er niet om wat hij hiervan meent. Het gaat me er om dat zijn aanval op homorechten – en kennelijk niet zijn al veel langer bekende praatjes over IQ-verschillen tussen bevolkingsgroepen – zijn positie onhoudbaar heeft gemaakt. Je mag als FvD-er over zwarte mensen zeggen wat je wil, je kunt eindeloos terugkrabbelen, je hebt het nooit zo bedoeld, maar ondertussen. Doe iets soortgelijks over homo’s, en je struikelt snel. Racisme mag in FvD. Homohaat niet. Homo’s horen er bij, mits wit, aangepast dan wel commercieel exploiteerbaar. Zwarte mensen niet. Dat is de boodschap van de gang van zaken.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: ravotr