Racisme in de Tweede Kamer

Kaart met de delen van het Koninkrijk op dezelfde schaal

Afgelopen donderdag speelde zich in de Tweede Kamer een debat af over een wetsvoorstel ingediend door de PVV. Onderwerp was “terugzending van criminele Antillianen”. PVV heeft hiermee een oud voorstel opgerakeld. De eerste keer was het Hirsch Ballin die  in 1992 met een dergelijk voorstel kwam.
Daarna probeerde Rita Verdonk het nog eens in 2007.
En nu vond de PVV tijd voor een initiatiefwetsvoorstel.

Dat het voorstel het niet zou halen was van te voren bekend. Het is strijdig met andere wetten en verdragen. Dit komt vooral omdat het discriminerend is. Toch werden de PVV-indieners van het voorstel gecomplimenteerd door Van Toorenburg (CDA). Ook Van Raak van de SP behandelde zijn collega’s met alle egards. Zowel Van Toorenburg als Van Raak gingen mee in de stellingen over veelvoorkomende criminaliteit onder Antillianen*. De insinuatie dat de Caraïbische landen van het Koninkrijk Nederland overlastgevers “op het vliegtuig zet” naar Europees Nederland, zonder dat ze het Nederlands machtig zijn, om er vanaf te zijn, werd niet weersproken.

Vooroordelen, stereotypen, achterhaalde onderzoeken en etnisch profileren vormen de basis voor de conclusie dat er een enorm probleem is met criminele Antillianen. Er is geen recente informatie te vinden die dit ondersteunt. Integendeel. Het gaat juist steeds beter met deze groep in Nederland.

Als je gaat kijken op hoeveel Caraïbische Nederlanders de wet effect zou kunnen hebben, moet je concluderen dat dat geen grote aantallen kunnen zijn. In 2013 waren er rond de 147.000 Caraïbische Nederlanders in het Europees Nederland. Dat is nog geen 1 procent van de totale Nederlandse bevolking. Daarvan zijn er hooguit een paar procent op wie de wet betrekking kan hebben.

Al met al is het bizar dat PVV de kans krijgt dit nog eens op te rakelen. Een ondeugdelijk wetsvoorstel om een nauwelijks bestaand probleem op te lossen. Wat kan het motief zijn hiervoor? En wat bezielt Van Toorenburg en Van Raak om mee te gaan met de racistische vooroordelen die de grondslag voor dit wetsvoorstel vormden?

Het enig weerwoord kwam van Öztürk van Denk. Hij gaf PVV een koekje van eigen deeg. Van Toorenburg kon het niet verdragen en ze verliet de vergadering.

* In dit voorstel gaat het om mensen uit de voormalige koloniën Aruba, Curaçao en Sint-Maarten. Deze zijn sinds 2010 zelfstandige landen, maar blijven deel uitmaken van het Koninkrijk Nederland.