Raad voor de rechtspraak: wetsvoorstel handhaving kraakverbod is overbodig en asociaal

De Raad voor de rechtspraak (RvR) adviseert de Tweede Kamer af te zien van het wetsvoorstel om de snellere uitzetting van krakers mogelijk te maken. Volgens de RvR is er geen enkele noodzaak de wet in te voeren, is ze in de praktijk onuitvoerbaar en tast ze de rechtsbescherming van burgers aan. Het wetsvoorstel is ingediend door Daniël Koerhuis (VVD) en Marianne van Toorenburg (CDA).

Nu is het nog zo dat het OM een melding tot ontruiming moet geven. De krakers kunnen dan naar de civiele rechter stappen om ontruiming te voorkomen. Dat lukt maar zelden, maar het geeft de krakers wél de tijd op zoek te gaan naar iets anders. Dat is VVD en CDA  uiteraard een doorn in het oog. In het initiatiefwetsvoorstel wordt voorgesteld om voortaan meteen de rechter-commissaris in strafzaken te betrekken en deze binnen drie dagen te laten beslissen over de vordering tot ontruiming van het OM.

Volgens de RvR biedt de huidige wetgeving genoeg mogelijkheden om tot onmiddellijke ontruiming over te gaan. In die zin is het wetsvoorstel volstrekt overbodig. Lees; er komen verkiezingen aan en CDA en VVD proberen het domrechtse Telegraafplebs een plezier te doen.

Daarnaast – en dat is ernstiger – ondergraaft het wetsvoorstel volgens de RvR de rechtsbescherming van burgers. De rechter-commissaris heeft maar drie dagen de tijd om een beslissing te nemen. Een afgewogen besluit kun je dan natuurlijk vergeten, daarvoor is de termijn veel te kort. Daarnaast protesteert de RvR tegen de verschuiving van wat eigenlijk een civielrechtelijk geschil is naar het strafrecht.

Het kabinet heeft inmiddels aangegeven het wetsvoorstel te steunen. Naast uiteraard  CDA en VVD kunnen de initiatiefnemers dus hoogstwaarschijnlijk ook rekenen op de steun van het quasiprogressieve D66 en de quasisociale CU. PVV en SGP hebben inmiddels aangegeven het wetsvoorstel te zullen steunen, wat betekent dat een ruime meerderheid in de Tweede Kamer in zal stemmen met het voorstel.

Het volledige advies van de RvR vind je hier.

Uitgelichte afbeelding: By Ethan Doyle White, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=64040730