Raad van State werkt mee aan beperking vrijheid burger

Beperking van de vrije artsenkeuze is de volgende ponzi-schemabeslissing betreffende de gezondheidszorg die door de Raad van State genomen wordt.
Het betreft in wezen een een-tweetje spel tussen het Kartel Nederlandse Verzekeraars en de Raad van State.

Dit vrijheidsbeperkende advies van de Raad van State is verpakt in een zeer ingewikkelde verklaring omdat het een levering op bestelling voor de Orwelliaanse staat is.

Deze vrije-artsenkeuzebeperking van de Raad van State is misschien voor de thans geldende Nederlandse omstandigheden juridisch slim verpakt, daarom lijkt het op eerste oog dat het niet tegen de Europese jurisdictie indruist wat op zich enkel achteraf in het geval van een werkelijke rechtszaak beproefd zou kunnen worden.
Het is in werkelijkheid zeker Orwelliaans tegen de algemene mensenrechten van elke Nederlandse burger gericht.

Het is bizar te noemen dat de Raad van State de mensenrechten in Nederland wil tegenwerken. Mogelijk is het een bewijs dat de Rechtstaat als beschermer van de mensenrechten in Nederland niet meer bestaat.

Elke burger zou het recht op een vrije (artsen)keuze moeten hebben.
Deze vrije (artsen)keuze wordt mede door deze beslissing van de Raad van State definitief weggenomen en tevens omgezet in een economische voorkeursverplichting, wat de vrije keuze niet mag doen vervangen.
Gebaseerd op deze uitspraak zal het Kartel Nederlandse Zorgverzekeraars vanaf 1 januari 2015 enkel bij voorbaat de door het kartel zelf aangewezen beperkte keuze aan vergoedingen bij sommige zorgpolissen willen gaan aanbieden.

De burger heeft geen werkelijke keuze meer omdat hij gestraft gaat worden indien hij een vrije eigen (artsen)keuze voor behandeling zou willen maken. De burger wordt in de praktijk door dit kartel met behulp van de Raad van State gestraft bij de vergoeding van de kosten op zorg.
Het is niet meer de burger die beslist in zijn vrijheid, het is de verzekeraar die besloten heeft voor een vrijheidsbeperking voor de burger.

Neoliberalisme pur sang.