Raad van State verbiedt per omgaande afschot ganzen

De Raad van State heeft per omgaande het afschieten van ganzen in en rond Natura-2000 gebieden in Overijssel verboden.

De Vogelbescherming is het er niet mee eens dat er ook geschoten wordt in de Overijsselse Natura 2000-gebieden.
Volgens de natuurorganisatie verstoort het schieten de leefomgeving van allerlei vogels in het gebied, terwijl de Natura 2000-gebieden juist zijn aangewezen om belangrijke natuurwaarden te beschermen.
Provincie had moeten optreden
De Vogelbescherming vindt daarom dat de provincie eerst eventuele gevolgen van het afschieten had moeten onderzoeken. Daarnaast is er volgens de organisatie een aparte natuurvergunning nodig om te mogen schieten in de beschermde gebieden.
Omdat de Faunabeheereenheid die vergunning niet heeft, was de ganzenjacht eigenlijk illegaal en had de provincie dus moeten optreden.

(bron)

Hiermee is de klacht van de Vogelbescherming, dat er geen onderzoek was verricht naar de gevolgen van het afschieten en er bovendien geen aparte natuurvergunning was aangevraagd, gegrond verklaard.