Raad van State geeft vernietigend oordeel over anti-islamwet PVV

De Raad van State maakt in een vandaag gepubliceerd advies korte metten met een initiatiefwetsvoorstel van de PVV. In dit voorstel stellen Wilders en partijgenoot Machiel de Graaf dat de bedreiging die de islam vormt voor de Nederlandse rechtsstaat een effectief verbod op islamitische uitingen rechtvaardigt.

De RvS constateert dat het wetsvoorstel in strijd is met de Grondwet en met internationale verdragen. Het oordeel van de RvS is dan ook vernietigend:

Het wetsvoorstel zou ertoe leiden dat de islam niet langer als godsdienst ‘telt’. De islam wordt ‘weggedefinieerd’ als godsdienst, zodat de vrijheid van godsdienst deze religie en sommige van haar uitingsvormen niet meer beschermt. Daarmee ontneemt het wetsvoorstel een hele bevolkingsgroep op discriminatoire wijze de aanspraak op fundamentele vrijheidsrechten.

De RvS adviseert de indieners het wetsvoorstel in te trekken, maar die hebben inmiddels laten weten daar niets voor te voelen. Volgens hen is het advies van de RvS ingegeven door “politiek correcte reflexen van bange mensen zoals helaas bij de Raad van State in overvloede aanwezig”.

Het voorstel is natuurlijk volmaakt kansloos, maar dat zal Wilders en co niet deren. Wilders heeft allang de hoop opgegeven door burgerlijk rechts in het zadel geholpen te worden. Wat rest zijn goedkope propagandastunts.

Wetsvoorstel + documentatie hier.