PVV-er gaat full nazi

PVV’er Emiel van Dijk is tijdens een debat in de Tweede Kamer over het EU Migratiepact hard in botsing gekomen met een aantal van zijn collega’s. Van Dijk betitelde het pact als ‘omvolking’, een term afkomstig uit de nazitijd om de ondergang/vervanging van het Arische ras te beschrijven. CU-Kamerlid Joël Voordewind wees Van Dijk op de herkomst van de term, waarop deze ontplofte.


Verrassend is het overigens niet, zowel Wilders als Baudet gebruiken de term met enige regelmaat, zij het voor zover mij bekend niet in de Tweede Kamer. Beiden zijn van mening dat de EU een vooropgezet plan heeft om het witte Europese ras te vervangen door Afrikaanse immigranten. Op fascistische hoaxsites als EJ Bron, DDS, GS en Stormfront is de term gemeengoed.

Het begrip ‘Umvolkung’ is gemunt door völkische ideologen als Albert Brackmann en Friedrich Burgdörfer. Brackmann doelde op de ‘germanisering’ van Oost-Europese gebieden en het verwerven van Lebensraum voor het Duitse volk (nee, Hitler was niet de eerste of de enige). Burgdörfer (ja, een nazi) gebruikte de term voor de – zijns inziens dreigende – vervanging van Gezonde Duitse Boeren door enerzijds de ‘proletarische onderklasse’ en anderzijds Slavische en Joodse horden. De nazi’s namen beide concepten over, zowel Brackmann’s positieve concept als Burgdörfer’s negatieve definitie.

De moraal van dit verhaal: noem een nazi géén ‘nazi’: