PVV niet welkom in nieuwe colleges GS

Vrijwel geen enkele andere partij wil na de Provinciale Statenverkiezingen een coalitie vormen met Geert Wilders’ cryptofascistische éénmansonderneming.  Dat blijkt uit een in opdracht van het blad Binnenlands Bestuur uitgevoerd onderzoek  onder gemeenteraadsleden.

Het minst negatief zijn nog de raadsleden van SGP en VVD, maar ook onder hen is een meerderheid tégen samenwerking met de PVV.  Het meest negatief zijn de raadsleden van Groen Links, PvdA en D66. Van hen is respectievelijk 95, 94 en 90% tegen samenwerking met de PVV. Opvallend: ook 86% van alle CDA-raadsleden is tegen samenwerking met de PVV.  Na de door Samsom en Asscher met zoveel verve voltrokken politieke zelfmoord van de PvdA lijkt het waarschijnlijk dat CDA en D66 een centrale rol zullen spelen bij het vormen van de nieuwe colleges:

D66 en CDA gaan naar verwachting het hart vormen van het gros van de nieuw te vormen colleges van Gedeputeerde Staten. Deze partijen staan uiterst negatief tegenover samenwerking met de PVV.

Bron: Binnenlands Bestuur