PVV-nazi bij het Humanistisch Verbond ofwel een menswaardig bestaan voor iedereen behalve…

Net als je denkt dat het eigenlijk niet gekker en bizarder kan, lezen we dat een kandidaat van de partij van ‘minder, minder, minder’, van wannabe massamoordenaars en etnisch zuiveraars met een baarmoederprobleem werkzaam is bij het Humanistisch Verbond.

Op de site van het Humanistisch Verbond lezen we over het humanisme het volgende:

Het ideaal van een menswaardig bestaan voor allen
Het ideaal van autonomie, individuele vrijheid en het ontwikkelen van het vermogen zelf na te denken. Zelf denken, samen leven.

(Bron)

Dit alles hoeft natuurlijk niet in tegenspraak met elkaar te zijn als je Marokkanen, moslims, niet-blanken, werklozen, zieken, vluchtelingen ofwel alles dat niet valt te scharen onder de ‘bezorgde blanke burgers wier zorgen je serieus moet nemen en die je erbij moet betrekken’ en die een ander het licht niet in de ogen gunnen doodsbenauwd als ze zijn zelf iets van het toch al veel te vele dat ze hebben te moeten missen omwille van een ander als ‘Untermenschen’ beschouwt.

Maar als het Humanistisch Verbond ook maar een greintje geloofwaardigheid wil behouden is het beter Tineke Poortinga de deur te wijzen.
Verder zou het heel mooi geweest zijn als ‘de Gelderlander’ serieus aandacht besteedde aan de steeds grover wordende bedreigingen aan het adres van islamitische medeburgers die wat een hoop nazi’s in dit land betreft maar levend in hun gebedshuizen moeten verbranden, in getto’s moeten worden opgesloten of aan bomen moeten bungelen.