PVV en SGP stemmen tegen verbod op discriminatie transgenders

Een meerderheid van de Eerste Kamer heeft vandaag ingestemd met een verbod op discrimniatie van transgenders en intersekse personen. Tot niemands verbazing stemden alleen SGP en PVV tégen het wetsvoorstel.

Het voorstel de Algemene wet gelijke behandeling (Awgb) aan te passen zodat ook discriminatie op grond van genderidentiteit, genderexpressie en geslachtskenmerken verboden wordt, werd ingediend door D66, PvdA en GL. In juli 2018 werd het al aangenomen door de Tweede Kamer. Ook toen stemden PVV en SGP als enigen tegen.

Bron: Nu.nl