PVV en FVD naaien de burger

Uitstekend artikel bij Sargasso over de hypocrisie van PVV en FVD in het ‘klimaatdebat’. Tot niemands verbazing blijken beide fascistische partijen tegen letterlijk élk voorstel de kosten voor de burger te verminderen te hebben gestemd. Overigens net als VVD, D66, CDA en SGP.

En ja, je kan tegenwerpen dat deze partijen tegen de “klimaathysterie” in het algemeen zijn, maar dat laat onverlet dat ze dan nog zouden kunnen proberen de gevolgen van deze onzinnige fait accompli voor hun achterban te verzachten. Maar nee, zelfs dat is ze te veel gevraagd. Doe dan zoals de SP: wijs het klimaatakkoord principieel af, maar laat wel merken dat je pal staat voor je achterban en niet voor de belangen van de industrie. Of kom met een amendement of wetsvoorstel voor afschaffen van de energiebelasting en de opslag duurzame energie.

Open link.