PvdA wordt verzekeringsbedrijf

Het gaat niet goed met de sociaaldemocratie. Als antwoord op de achteruitgang zoekt de PvdA het nu in een business model. Volgens een artikel in de Volkskrant helpt reclamemaker Marc Oosterhout de PvdA niet alleen bij het verpakken maar ook bij het bepalen van de boodschap. Die komt er kortweg gezegd op neer dat de PvdA zich profileert als een politiek verzekeringsbedrijf. ‘Zeker zijn van een vaste baan; zeker zijn van een uitweg uit de schulden; zeker zijn van een betaalbare woning; zeker zijn van loon naar werken; zeker zijn van een veilige buurt; zeker zijn van een zorgeloze jeugd’, zijn een aantal van de gebruikte slogans.

Zo’n verzekeringsbenadering staat ver af van de oorspronkelijke politieke boodschap van de sociaaldemocratie dat de zwakkeren in de samenleving zich dienen te organiseren om macht te veroveren in een land teneinde een gelijkere verdeling van de koek te realiseren. Maar de kiezers zien de sociaaldemocratie steeds meer falen in dat streven.

Aan (tekortschietende) analyses voor de achteruitgang is geen gebrek. En ook ik heb onder andere in 2017: de dood van de sociaaldemocratie, op sterven na dan de reden voor de teloorgang gegeven. In één zin geformuleerd: tegenwoordig ondermijnen globalisering en financialisering de oude manieren van sociaaldemocratisch handelen om gelijkheid te bereiken fataal.

Als de traditionele politiek van de sociaaldemocratie niets anders kan doen dan falen, is een business model inderdaad een mogelijkheid om de sociaaldemocratie hoe dan ook in leven te houden.