Psychedelische klassieker du jour: The Psychedelic Warlords (Disappear In Smoke)

Hawkwind  vormt de brug tussen hippies en punks. De verschillen tussen beide groepen zijn natuurlijk heel wat minder groot dan vaak gesuggereerd wordt, Stewart Home claimt in The Assault On Culture met recht dat punk geen breuk met de sixties vormt, maar eerder als een voortzetting van de sixties gezien moet worden. De vorm verschilt, de inhoud niet. Voor Fraser Clark en Greil Marcus  zijn zowel ‘hippy’ als ‘punk’ moderne verschijningsvormen van een oeroude, rebelse, idealistische traditie die via de beats, dada, libertaire socialisten, de Quakers en de wederdopers teruggeleid kan worden tot de middeleeuwse ketters. Kenmerkend voor al die groepen is volgens Clark een volstrekt compromisloze negatie van het bestaande: reality’s a substitute for utopia. 200px-Hippie_bug!_(1043753793)

"When Rotten proclaimed that there was 'no future', we saw it as a challenge to our
creativity - we knew that there was a future if we were prepared to work for
it. 

It is our world, it is ours and it has been stolen from us. We set out to
demand it back, only this time round they didn't call us 'hippies', they
called us 'punks'." 

Penny Rimbaud, hippie en drummer van de punkband Crass

Sick of politicians
Harassment and laws
All we do is get screwed up
By other people’s flaws

World turned upside down now
Nothing else to do
Live in concrete jungles
That blocks out the view

And that ain’t no joke
You could disappear in smoke
And that ain’t no joke
You could disappear in smoke
I’m tellin’ you that it ain’t no lie

Think you know the answers
We don’t tell no lies
We can take you anyway
Seven different highs

World turned upside down now
Nothing else to do
Live in concrete jungles
That blocks out the view

And that ain’t no joke
You could disappear in smoke
And that ain’t no joke
You could disappear in smoke
And I’m tellin’ you that it ain’t no lie

Sick of politicians
Harassment and laws
All we do is get screwed up
By other people’s flaws

World turned upside down now
Nothing else to do
Live in concrete jungles
That blocks out the view

And that ain’t no joke
You could disappear in smoke
And that ain’t no joke
You could disappear in smoke
And I’m tellin’ you that it ain’t no lie