Loof den Heer, mijn ziel!

Psalmen dienen op hele noten gezongen te worden, want ritme is van de heidenen. Zeggen ze in de kerk hier op een steenworp vandaan. Ik vraag me af of de laatste psalm in hun repertoire voorkomt, maar daar nu niet over. Laat u meeslepen in deze op-/uitvoering door het Yamma Ensemble.

Loof den Heer, mijn ziel!

Heer, mijn God, gij zijt zeer groot,

met majesteit en luister hebt gij u bekleed.

Hij hult zich in het licht als in een mantel,

spant den hemel als een tentgordijn uit

hij, die in de wateren zijn opperzalen zoldert,

wolken tot zijn wagen maakt,

daarheen vaart op de vleugelen des winds;

winden maakt hij tot zijn boden,

tot zijn dienaren vlammend vuur.

Hij heeft de aarde op haar steunsels gegrondvest,

zodat zij nooit ofte nimmer wankelt.

Psalm 104:1-5, ritmisch gespeeld door het Yamma Ensemble

  • Uitgelicht: screenshot video