Provincie Noord-Holland wil damherten laten schieten in duinen

Provinciale Staten van Noord-Holland hebben in grote meerderheid toestemming gegeven voor het afknallen van damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen. Er moet een speciale ontheffing komen om het schieten toe te laten, maar de meerderheid heeft hiervoor wel de basis gelegd.

GroenLinks en de Partij voor de Dieren hadden een motie ingediend om het plan van Gedeputeerde Staten tegen te houden, maar die werd met 35 tegen 18 stemmen verworpen. Nu mogen 1.785 damherten in Nationaal Park Zuid-Kennemerland en 2.885 damherten in de Waterleidingduinen afgeschoten worden, over een periode van vijf jaar.

Bron.

Dierenbeschermingsorganisaties zullen zeker een rechterlijke uitspraak willen hebben tegen een vergunning om deze beschermde diersoort inderdaad de bescherming te bieden die de rode-lijst-status met zich mee zou moeten brengen.

Zie ook hier.