Protestsong du jour: Youngstown

Een van de belangrijkste thema’s in het werk van Bruce Springsteen is de kloof tussen de verwachtingen die de American Dream wekt en de  grauwe werkelijkheid van de Amerikaanse working class.  De karakters die Springsteen in de jaren ’70 creëerde kijken met afgrijzen naar het lot van hun vader, die zich elke dag naar de fabriek sleept  om het gezin te onderhouden. Ze nemen zich voor zelf nooit in die situatie te belanden.  De fabriek is een gevangenis, hun vaders zijn wandelende doden (‘Factory‘). Uiteindelijk blijkt het verzet echter zinloos en de romantische dromen over een ‘andere’ toekomst blijken een illusie te zijn geweest. Gedesillusioneerd accepteren Springsteen’s karakters hun lot en lopen ze in de voetsporen van hun vaders en grootvaders  door de poorten van de fabriek.

In de jaren ’70 en vroege jaren ’80 veranderde de situatie van de Amerikaanse arbeidersklasse dramatisch. Een groot deel van de zware industrie verdween uit de VS en veel fabrieken werden gesloten. Voor gemeenschappen die voor hun werkgelegenheid volstrekt afhankelijk waren van deze zware industrie, waren de gevolgen niet minder dan rampzalig. Hoe zwaar en eentonig het werk in de fabrieken ook was, het gaf betekenis aan het leven én het zorgde voor brood op de tafel.  Hele gezinnen waren plotseling hun inkomsten kwijt. En niet alleen hun inkomsten: ook hun status en hun gevoel van eigenwaarde. Deze verandering werd gereflecteerd in het werk van Springsteen.  Een van zijn mooiste songs handelt over de ondergang van de staalindustrie in één van de getroffen steden, Youngstown, Ohio. Het vertelt het verhaal van een gemeenschap die Amerika heeft opgebouwd, vocht en stierf in haar oorlogen en uiteindelijk als oud vuil aan de dijk werd gezet als zijnde ‘onrendabel ‘.

Here in northeast Ohio
Back in eighteen-o-three
James and Dan Heaton
Found the ore that was linin’ Yellow Creek
They built a blast furnace
Here along the shore
And they made the cannonballs
That helped the Union win the war

Here in Youngstown
Here in Youngstown
My sweet Jenny I’m sinkin’ down
Here darlin’ in Youngstown

Well my daddy worked the furnaces
Kept ‘em hotter than hell
I come home from ‘Nam worked my way to scarfer
A job that’d suit the devil as well
Taconite coke and limestone
Fed my children and make my pay
Them smokestacks reachin’ like the arms of God
Into a beautiful sky of soot and clay

Here in Youngstown
Here in Youngstown
Sweet Jenny I’m sinkin’ down
Here darlin’ in Youngstown

Well my daddy come on the Ohio works
When he come home from World War Two
Now the yard’s just scrap and rubble
He said “Them big boys did what Hitler couldn’t do.”
These mills they built the tanks and bombs
That won this country’s wars
We sent our sons to Korea and Vietnam
Now we’re wondering what they were dyin’ for

Here in Youngstown
Here in Youngstown
My sweet Jenny I’m sinkin’ down
Here darlin’ in Youngstown

From the Monongahela valley
To the Mesabi iron range
To the coal mines of Appalachia
The story’s always the same
Seven hundred tons of metal a day
Now sir you tell me the world’s changed
Once I made you rich enough
Rich enough to forget my name

And Youngstown
And Youngstown
My sweet Jenny I’m sinkin’ down
Here darlin’ in Youngstown

When I die I don’t want no part of heaven
I would not do heaven’s work well
I pray the devil comes and takes me
To stand in the fiery furnaces of hell