Protestsong du jour: Vigilante Man

sttrucksTijdens de grote depressie van de jaren ’30 van de vorige eeuw trokken veel Amerikanen uit de Dust Bowl States naar Californië, op zoek naar werk.  Deze “interne immigranten” dachten dat men hen in Californië met open armen zou ontvangen. Al snel kwamen ze er achter dat niemand op hen zat te wachten. Ook in Californië was de werkloosheid groot,  de immigranten werden openlijk gediscrimineerd  en de meeste grond in Californië  was in de handen van grote,  industriële agrarische bedrijven.  In hun wanhoop waren de nieuwe immigranten bereid voor elk loon – hoe laag ook – te werken, wat ook nog eens een drukkend effect op de toch al lage lonen had. Tussen 1929 en 1933 daalde het loon van $3,50 tot $1,90 per dag.

In de vroege jaren ’30 liepen de spanningen tussen landeigenaren en landarbeiders geleidelijk op, met name nadat de landarbeiders zich begonnen te organiseren in vakbonden. In het najaar van 1933 kwam het tot een uitbarsting. Ruim 12000 landarbeiders – het merendeel van Mexicaanse afkomst – gingen onder leiding van de Cannery and Agricultural Workers Industrial Union in staking. Pogingen hen met een combinatie van halfzachte  concessies en dreigementen weer aan het werk te krijgen faalden. Een poging van de staat Californië om te bemiddelen mislukte en de bazen grepen terug op een beproefd middel: geweld.  Arbeiders werden uit hun tentenkampen verdreven, hun armzalige bezittingen werden vernield en zijzelf werden in elkaar geslagen door  vigilantes, door de bazen ingehuurde knokploegen, bestaande uit gangsters.  De politie koos zonder uitzondering de kant van de vigilantes en benoemde deze soms zelfs tot hulppolitie, waarmee het door de vigilantes tegen de landarbeiders gebruikte geweld in feite van hogerhand  werd gesanctioneerd. womenstr

Op 10 oktober opende een groep vigilantes tijdens een vakbondsbijeenkomst het vuur op de aanwezigen: “As the group made its way toward the building one of the growers following it discharged a rifle. When a striker approached the grower and pushed the barrel of his gun downward another armed grower rushed forward and clubbed him to the ground. While he still lay on the ground the grower shot him to death. Immediately the rest of the growers opened fire on the fleeing strikers and their families. Amid the screams of those that lay wounded on the ground, growers continued to fire into the union hall until their ammunition was finally exhausted”  (geciteerd in ‘What Is A Vigilante Man’ – White violence in California History van Mike Davis).  Toen de vigilantes vertrokken, konden de stakende landarbeiders tenminste twee doden en acht zwaargewonden betreuren.  De staking ging door, maar werd enige tijd later na herhaalde dreigementen van de landeigenaren tegen de gezinnen van de arbeiders alsnog afgeblazen.  John Steinbeck zou deze tijd en deze gebeurtenissen vereeuwigen in zijn roman The Grapes of Wrath.  Woody Guthrie deed dat in een hele trits songs, verzameld op het album Dust Bowl Ballads, waarschijnlijk het allereerste conceptalbum uit de geschiedenis.

Have you seen that vigilante man?
Have you seen that vigilante man?
Have you seen that vigilante man?
I been hearin’ his name all over the land.

Well, what is a vigilante man?
Tell me, what is a vigilante man?
Has he got a gun and a club in his hand?
Is that is a vigilante man?

Rainy night down in the engine house,
Sleepin’ just as still as a mouse,
Man come along an’ he chased us out in the rain.
Was that a vigilante man?

Stormy days we passed the time away,
Sleepin’ in some good warm place.
Man come along an’ we give him a little race.
Was that a vigilante man?

Preacher Casey was just a workin’ man,
And he said, “Unite all you working men.”
Killed him in the river some strange man.
Was that a vigilante man?

Oh, why does a vigilante man,
Why does a vigilante man
Carry that sawed-off shot-gun in his hand?
Would he shoot his brother and sister down?

I rambled ‘round from town to town,
I rambled ‘round from town to town,
And they herded us around like a wild herd of cattle.
Was that the vigilante men?

Have you seen that vigilante man?
Have you seen that vigilante man?
I’ve heard his name all over this land.

https://www.youtube.com/watch?v=S2OSHdXnYno