Protesteer tegen de propaganda voor wapenbedrijf Airbus op de Leidse universiteit!

Op 29 maart gaat H. de V. namens het wapenbedrijf Airbus op de faculteit Sociale Wetenschappen van de Leidse universiteit een praatje houden over haar werk in human resource management. In het kader van een “CareerCollege” wil ze studenten aan die faculteit gaan voorspiegelen dat Airbus voor hen in de toekomst een aantrekkelijke werkplek zou kunnen zijn. Zo zet de universiteit haar deuren wagenwijd open voor een van de grootste wapenbedrijven ter wereld, die handelt volgens het motto “de ander z’n dood is nu eenmaal ons brood”. Maak bezwaar tegen de propaganda voor wapenbedrijven op de universiteit en stuurt ook een protestmail.

De V. is hr-consultant bij Airbus Defence and Space Netherlands, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd aan de Mendelweg 30 in Leiden. Ze studeerde aan de Leidse universiteit, wat blijkbaar de reden vormde om haar als een soort rolmodel te presenteren aan studenten van de faculteit Sociale Wetenschappen. Het “CareerCollege” op 29 maart is een treffend voorbeeld van de steeds innigere verstrengeling van wetenschap en bedrijfsleven. Naast De V. komen er die dag ook nog twee anderen reclame maken voor het bedrijf waar ze werken, namelijk Randstad en Philips. Al eerder bleek dat Airbus graag propaganda maakt op universiteiten om zo toekomstig personeel aan zich te binden.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: Doorbraak

[Klaarblijkelijk vindt de firma Airbus niet dat er bekendheid gegeven dient te worden aan haar reclame onder de aegis van de Leidse universiteit]