Protest werkt: Poolse president spreekt veto uit over hervorming rechterlijke macht

President Duda. Illustratie: Wikipedia

De Poolse president Duda heeft aangekondigd de voorgenomen hervorming van de rechterlijke macht met een veto te zullen begroeten. Het Poolse parlement nam recentelijk drie omstreden wetsvoorstellen aan, die de rechterlijke macht onder controle van de autoritair-conservatieve regering moeten brengen. Uit protest tegen deze poging de rechtsstaat af te breken gingen de afgelopen weken tienduizenden mensen de straat op.

Volgens Duda geeft de ‘hervorming’ de regering en met name de Minister van Justitie teveel macht. Bovendien – en dit lijkt me een essentieel punt – wordt de hervorming volgens Duda niet breed gedragen door de Poolse bevolking. M.a.w: protest werkt.

Overigens kan het parlement het veto van Duda overrulen. Daar is dan wel een drie vijfde meerderheid voor nodig. De PiS beschikt over 235 van de 460 zetels in het parlement.


Aanvulling: voor een kritische evaluatie van Duda’s veto, lees dit. Duda’s veto is weliswaar niet helemaal betekenisloos, maar er vallen wel de nodige kanttekeningen bij te plaatsen.