Propaganda

Propaganda is van alle eeuwen, verbijsterend eenvoudig en nauwelijks aan verandering onderhevig. Iemand die dat goed begrijpt is Martin Bosma, de ideologische motor achter het product Geert Wilders. Hij heeft de PVV gestructureerd naar een model dat we kennen van moderne Europese terroristische bewegingen als IRA en ETA. De activistische kant duidelijk gescheiden van de politieke kant met voldoende ruimte om alles te ontkennen wat eventueel verband houdt met de publieke doeleinden. Het weigeren van leden draagt daaraan bij en stimuleert ook de aanhang zich te profileren met daden aangezien er geen ander toonbaar lidmaatschap is.

Het politburo

Zoals ik al aangaf is Geert Wilders een product. Hij is een acteur in de handen van Bosma die hem uitstekend stuurt en manipuleert. Geert is tot cult verheven, en die cult wordt waar mogelijk geïdealiseerd en gepropageerd met alle propagandistische trucs die beschikbaar zijn. Een bekende truc van een subliminaal niveau is bijvoorbeeld het aantal mensen dat de blonde messias op Twitter volgt. Een groot deel daarvan is aantoonbaar gekocht en velen zijn afkomstig van een ander propagandamiddel, iets  waar ik later nog op terug kom.

Mensen die hier niet constant met de neus op worden gedrukt, registreren onbewust een hogere acceptatie van Geert Wilders dan hij in werkelijkheid heeft. Een ander deel van de onechte volgers ontstaat uit de vele valse interacties op sociale media, zoals de afbeelding hiernaast aangeeft. Fanatieke aanhangers produceren onafgebroken twitteraccounts met boodschappen. Sommige,  zoals op de afbeelding hier links, zijn er makkelijk uit te pikken, andere zijn van een betere kwaliteit en hebben zelfs matchende wegwerp web accounts of FB pagina’s. Deels worden die geproduceerd door aanhangers maar een deel wordt ook in house geproduceerd.

Natuurlijk ontkent men dit vrolijk en is het erg moeilijk te bewijzen maar regelmatig laat men een steekje vallen en krijgen normale mensen een kijkje in de propagandakeuken van de PVV, zoals bijvoorbeeld bij de PVV-fractie in de Haagse gemeenteraad die ‘bewijzen’ fabriceerde. Volkskrant: Haagse PVV verzon klachten Nauwelijks te bewijzen zonder klokkenluiders maar toch de harde waarheid.

PVV-schoft

Opkomst aanhang

In de begindagen werd ook de terroristische tak actief. Bekende namen zijn Friedrich Eckhardt die veroordeeld werd voor bedreiging en zijn vrouwelijke tegenhanger Jacqueline van Wel die een spoor van internetvernielingen achter zich trokken. Natuurlijk was het eenvoudig voor het politburo enige verbinding te ontkennen, tot bleek dat de PVV video’s van Eckhardt publiceerde in haar campagnes. Ik zelf ben ook nog enige tijd doelwit van dit tuig geweest dat ondanks mijn verzoek nooit het fatsoen heeft gehad eens langs te komen. Deze aanhang is overigens nog steeds actief onder andere schuilnamen en is eenvoudig te herkennen aan de schrijfstijl.

De groei

Naarmate de PVV groter wordt, wordt het oude model onhandelbaar. Geert heeft te lijden onder zijn zelf gecreëerde isolement. Wat hem in het begin voorkwam als een narcistisch paradijs moet hem inmiddels een blok aan het been zijn en hij begint steeds vaker uit zijn rol te vallen. De grootheidswaanzin, iedere narcist eigen, heeft er toe geleid dat hij nu mensen oproept tot een volksopstand via de tag #kominverzet. Uiteraard is hij genoodzaakt te vermelden dat het verzet ‘vreedzaam’  dient te zijn en hij ondertekent zelfs een brief waarin gevraagd wordt de toon van de discussie te matigen. Gehoor geeft hij daar niet aan. Het bedrog wordt voor iedereen behalve zijn gelovigen steeds duidelijker.

Vluchtelingen crisis

De vluchtelingencrisis geeft de terroristen van de PVV een nieuwe impuls. Wat gewoon werd op Twitter en Facebook en enkel burgers trof gaat nu  mainstream. We zien hoe de Duitse tak Pegida naar Nederland gehaald wordt en ondersteuning krijgt van rechtsextremisten die ook op de enige openbare manifestaties van de PVV waren. Deze laatste beginnen zich met openbare raadsvergaderingen te bemoeien, er worden AZC’s aangevallen , men bedreigt raadsleden en steekt auto’s in de fik. Er ontstaat ook voor Geert een moeilijke situatie door ophef in de Tweede Kamer. Er komt hulp uit Brabant waar de extreemrechtse Anita Hendriks AZC-Alert gaat structureren. In feite zijn dit allemaal PVV-aanhangers die al langere tijd actief waren als rechtsextremisten, in hun eigen woonplaatsen ‘afdelingen’ van AZC-Alert oprichten en door gezamenlijk te demonstreren de indruk proberen te wekken van een groot aantal leden. Een beproefd stukje propaganda dat ook door Pegida in Utrecht werd toegepast.

Schijn creëren is niet moeilijk, schijn ophouden is het probleem. Als je maar enkele leden telt en iemand valt uit de boot dan heb je al gauw een afscheidingsbeweging in huis. We zien bij de terroristische tak dezelfde problemen als bij de politieke tak, men gaat op eigen titel verder. Dit wordt mede gestimuleerd door het gebrekkige intellectuele niveau waarover deze legionairs beschikken. De afbeelding hiernaast laat zien hoe men ijvert voor beperkt verblijfsrecht,  iets wat in Nederland al sinds jaar en dag wet is.

Inmiddels is AZC-Alert (de Brabantse landelijke tak) geregistreerd als stichting en probeert men o.a. op Twitter de schijn van een heuse burgerbeweging te creëren. Als de leden georganiseerd op pad gaan om het fascistische beest uit te laten wordt men vermomd als hooligan en voetbalsupporter, waarmee de schijn gewekt wordt dat men los staat van de PVV.  Politiek Nederland kan rustig gaan slapen want bij de PVV is alles onder controle. Iets wat natuurlijk ook iets zegt over de onmacht van de politiek. Ik verzamel inmiddels pareltjes als hiernaast en hoop daar binnenkort nog met een bloemlezing op terug te komen.

Ander nieuws

Terwijl zo de bangmakerij en overlast aan de voetsoldaten worden overgelaten, in de stille hoop op een naderende kristalnacht, staat het er rond het politburo  niet veel beter voor. Op de werkvloer waren al nooit mensen aanwezig die uitblonken door hun intelligentie – en indien ze er wél waren, waren ze ook snel weer weg -, maar ook daar schijnt in toenemende mate verdomming te heersen, zoals de afbeelding links laat zien. Zowel domlinks als domrechts, gezegend met onwetendheid, hadden  de indruk dat in Portugal een EU-coup had plaatsgevonden nadat de democratisch gekozen president zijn rechten uitoefende bij het samenstellen van een coalitie. In Brussel moeten ze hoofdschuddend de verwijten hebben gelezen en ik denk dat er menig telefoontje gepleegd is. Na 10 jaar in Portugal gewoond te hebben, ben ik ervan overtuigd dat de verrassing in Lissabon tenminste net zo groot was.

Op de laatste vraag in de uitwisseling op Twitter (links) heb ik overigens nooit antwoord gekregen. Over het thema zelf heb ik daarna ook niets meer gezien. Ik weet niet waar dat aan lag, het feit dat men zich realiseerde dat men opkwam voor linkse partijen of dat men zich er van bewust werd dat hier op het punt van de EU geen winst te behalen viel?

Dit is overigens niet ongewoon. Geert is sinds 2 jaar ook bezig om alle oppositie te blokken op Twitter. Zijn demagogische Tweets worden steeds vaker afgebrand en blijkbaar is hij van mening dat wat hij niet ziet ook niet bestaat. Narcisme en Kant gaan hand in hand. Inmiddels wordt het steeds makkelijker de PVV propaganda en demagogie te ontmaskeren. De scriptie van Henk Bovekerk draagt daaraan bij, maar zeker ook een site als Partijgedrag waar je eenvoudig de daden van deze fascistische eenmanspartij kunt nakijken en al haar leugens kunt ontzenuwen.

Kiezersbedrog