Procureur-generaal: moslims beledigen is definitief legaal

Ook de Hoge Raad wil geen uitspraak achteraf doen over de vrijspraak van Wilders. De vordering tot cassatie in het belang der wet van Gerard Spong is ook afgewezen.

Een belangrijke reden is dat de rechtbank de bijzondere omstandigheden sterk heeft laten meewegen. “Als het al mogelijk zou zijn een duidelijk afgebakende rechtsvraag aan de hand van het vonnis te formuleren, dan nog zou het lastig zijn op een dergelijke vraag een algemeen antwoord te formuleren”, aldus de procureur-generaal.

Nou, ik kan hier anders wel een algemeen antwoord uit distilleren hoor: Als je er maar bij zegt dat je niemand wilt beledigen maar dat het om hun ideologie gaat, mag je alles zeggen. Dat ze je buurt vervuilen dat ‘het zich hier maar voortplant’,  etc. etc. Is allemaal islamkritiek.

Dus voortaan mag u gewoon zeggen dat peroxidekoppen als die van Wilders milieubelastend zijn, dat mensen als Martin Bosma met hun verotte gebit de lucht bederven, en dat types als  Dion Graus zich beter niet kunnen voortplanten. Is allemaal een gevolg van de PVV-ideologie en dus  PVV-kritiek.

Discriminatie op basis van godsdienst kan dus gevoeglijk uit het wetboek van strafrecht geschrapt worden.

23 gedachten over “Procureur-generaal: moslims beledigen is definitief legaal”

 1. ‘Procureur-generaal: moslims beledigen is definitief legaal.’
  Op die manier is er geen zak meer aan!

  Overigens ben ik het zeer met de schrijver van dit stukje eens: het wordt tijd dat Martin Bosma eens wat aan zijn gebit laat doen. Dus, Martin, als je dit leest: het is nooit te laat, jongen.

 2. Mijn test: alles wat je tegen moslims mag zeggen, mag je ook tegen joden gebruiken.

 3. #3. inderdaad de toetssteen voor dit uitspraak is overal het woord moslim door het woord jood te doen vervangen. Dan weet je meteen hoe laat is het.

  Het is bekend van de stichters van de III Reich dat de nazi-propaganda meteen overal doorgedrongen was, net als hier.

 4. @2 Discriminatie is altijd een handeling, bv iemand niet binnenlaten in een kroeg omdat hij/zij een kleurtje heeft. Racisme en belediging zijn uitlatingen (mondeling/schriftelijk).

  Het verschil tussen belediging en racisme is dat bij racisme de uitspraak altijd is gebaseerd op afkomst, etniciteit of nationaliteit. (LET OP: dus *niet* op huidskleur, dat is gewijzigd sinds in 2004 de Europese regels voor racisme en discriminatie zijn gelijkgetrokken.)

  Een rechter kan overigens wel eens besluiten dat er sprake is van belediging in plaats van racisme (ook al gaat het om afkomst, etniciteit of nationaliteit) als de belediging niet zwaar genoeg is. Het omgekeerde kan ook: als je loopt te fulmineren over een bevolkingsgroep in je stad en het is overduidelijk tegen één bepaalde etnische groep gericht, kun je nog steeds racisme aan je broek krijgen.

 5. Nog niet zo lang geleden kwam je op de brandstapel terecht als je religie beledigde. Die tijd is voorbij.

  Terecht dat belediging van iemands overtuiging niet strafbaar meer is.

 6. #6

  Dat is dan fijn Eddie, zegt gelijk iets ver de persoon die zich daar aan schuldig maakt.
  Elkaar lopen beledigen wordt dus nu de nieuwe trend.

  Veel plezier ermee.

 7. #6, ik zou niet weten waarom voel je deze drang om gelovige mensen te gaan beledigen.
  Vaak is het irrationeel en aan eigen gevoel voor minderwaarde gebonden.
  Je hoopt door middel van deze belediging meer eigen waarde te krijgen. Maar helaas….

  Veel gezonder is bijvoorbeeld discussie over religie. Het is normaal te discussiëren.
  Maar het heeft echter met belediging te maken.

  Hier weet ik niet of je dit kan begrijpen.

 8. #7
  Er waren mensen die zich diep beledigd voelden toen de film ‘Life of Brian’ uitkwam. Het ezelsproces van Gerard Reve was een ander voorbeeld dat mensen zich beledigd voelden vanwege hun overtuiging. Dat strafbaar maken lijkt mij nogal overdreven.

  Wordt jij boos als iemand op dit forum hier iets smalends schrijft over de Rooms Katholieke kerk?

 9. #8
  Waarom mag je een parodie maken op iemands overtuiging dat communisme het paradijs op aarde oplevert, maar niet op iemands overtuiging dat er een onzichtbaar persoon in de wolken woont?

 10. @6 daar heb je op zichzelf volkomen gelijk in. Echter, in het proces Wilders werden ook uitspraken van hem die wel degelijk tegen de mensen zélf gericht waren geïnterpreerd als kritiek op de islam, omdat het zogenaamd in de contekst gezien moest worden.

  De uitspraak dat moslims hele wijken vervuilen moest als islamkritiek beschouwd worden. Dat hij het had over ‘wat zich hier voortplant’ moest als islamkritiek beschouwd worden. Dát is mijn bezwaar tegen die uitspraak van de rechter. Het betrof wel degelijk groepsbelediging van de mensen zélf op basis van het geloof Het was een geforceerde bocht die ze maakten om vooral Wilders maar niet te hoeven veroordelen.

 11. Het feit dat hij tientallen miljoenen moslims uit Europa wou deporteren is niet eens ter sprake gekomen in dat schijnproces. Ik was tegen dat proces maar als je het doet doe het dan een beetje goed.

 12. #11
  Ik zat mij inderdaad toendertijd af te vragen of de rechter eens en voor altijd duidelijkheid zou verschaffen of Wilders strafbaar was met zijn opmerking dat alle criminele moslims uit Europa weg moesten. Immers, als je een Europees paspoort hebt, is dat juridisch onmogelijk. En onderscheid maken op religie mag niet.

 13. #9, wacht, ik bel ff Maxim Verhagen die antwoord op je vraag zal geven. Momentje… 🙂

 14. #13, ” …dat alle criminele moslims uit Europa..”

  Is dit om eigen volk – alle criminele westerlingen – de volledige ruimte te geven en uitsluitend voor hun te laten reserveren?

  Eigen criminelen Über alles?

 15. Aangezien ik dagelijks reclame mag zien over het rustige Limburg, met een overvloed aan ruimte en geen files kan ik onderstaande uitspraken gewoon doen.
  Dat Limburgers heel Nederland vervuilen en ‘wat zich hier voortplant’ moet verboden worden. Dat ze dat zelf inzien is duidelijk want ze willen vers Nederlands bloed naar Limburg laten komen. Waarom? Omdat de inteelt zo ver gevorderd is dat er nog enkel en alleen wildertjes, grausjes en bosmannetjes ter wereld komen.

 16. “Life of Brian” is een geniale film, leuke en prikkelende kritiek.
  Wilders’ kritiek op de Islam/moslims is niet leuk en prikkelend, voor zijn achterban is het heel simpel die hebben gewoon een teringhekel aan allochtonen en als je dat mag benoemen onder het kopje Islamkritiek, prima toch.
  Heel geniepig en achterbaks.

 17. #17
  “Life of Brian” is inderdaad een zeer goede film. Het maakt Jezus niet belachelijk, maar de manier waarop mensen met de christelijke religie omgaan. Ik denk niet dat zo’n film over de andere religie (whose name shall not be mentioned) gemaakt zal worden. Maar dat hoeft ook niet, want de boodschap van “Life of Brian” is universeel voor alle religies.

 18. De grootste fout m.i. in het hele Wildersproces is dat men de nadruk heeft gelegd op de vrijheid van meningsuiting (Iets waar Wilders overigens niks van moet hebben als anderen er gebruik van maken)
  Wilders werkt n.l. met leugens en bedrog om z’n verwerpelijke standpunten te verdedigen.
  Het is dus niet “Ik vind dat moslims fout zijn omdat ze een puntjepuntjepuntje geloof (ideologie) hebben” maar
  “moslims zijn fout omdat zijn fout omdat hun geloof of ideologie hen er toe aanzet om te stelen en te moorden.”
  Vervolgens komt hij met “bewijzen” door te citeren uit de Koran met vervalste teksten (dus niet “vals” geïnterpreteerd) valse cijfers over gebeurtenissen of die vals te interpreteren waarbij de daders zouden hebben gehandeld vanuit hun geloof of omdat ze dat vanuit hun cultuur zouden doen.
  Hij maakt zich aantoonbaar schuldig aan oplichting, bedrog en misleiding.
  Daarbij zet hij anderen aan met z’n “bewijzen” hetzelfde te doen als hij en bovendien zorgt hij ervoor dat mensen actief bezig gaan met discriminatie en uitsluiting.
  Z’n handelswijze is nog meer verwerpelijk doordat hij in feite de enige is die van z’n zwendel profiteert en ook nog op een meer dan misselijkmakende manier.
  Hij is a.h.w. de dief die iets van een ander steelt, niet zozeer omdat hij het mooi vindt of graag wil hebben, maar omdat hij weet dat wat hij steelt voor die ander dierbaar is. Het doel is dus niet het wederrechtelijk in bezit nemen, maar simpelweg anderen schade toe te brengen. Maar hij gaat nog verder. Het “ding” wat hij heeft gestolen maakt hij kapot en zegt vervolgens tegen iedereen die het maar wil horen dat z’n slachtoffer zelf het ding heeft gestolen en kapotgemaakt om er voordeel mee te behalen door anderen als dader aan te wijzen en vooral de “vrienden” van Wilders zelf.
  Oplichters zijn een andere type mens dan dieven. Ze maken heel vaak misbruik van een slachtofferrol.
  Het zijn mensen die je een barrel van een auto aansmeren en als je daar achter komt en verhaal probeert te halen wijzen ze er op dat hij het ding “in goed vertrouwen” had gekocht van die en die maar achteraf wel kon weten dat het fout zat omdat het immers iemand was met die huidskleur of geloof en we weten allemaal dat die niet te vertrouwen zijn. Maar de volgende keer zal meneer de autohandelaar beter opletten en krijg je een auto van ‘m met een dikke korting. Nee, deze kan ik niet terugnemen. Want dan zou ik failliet gaan en daar heeft niemand wat aan.

  Wilders is geen gewone oplichter maar ée’n van het laagste soort. Iemand die bewust anderen schade wil toebrengen puur en alleen ten gunste van zichzelf. Zelfs een aantal van z’n eigen partijgenoten zijn er het slachtoffer van. Maar net als het heel vaak bij mensen die het slachtoffer zijn van een oplichter. Ze willen het gewoon niet toegeven omdat ze immers menen zichzelf ermee te kakken te zetten.

 19. #13
  Simpeltje. Natuurlijk is Wilders niet strafbaar als hij zegt dat alle criminele moslims weg moeten uit Europa.
  Ik ben van mening dat alle criminele Wilders-aanhangers allemaal uit Nederland dienen te vertrekken. Daar zijn er veel meer van dan van criminele moslims. Wat Wilders zo smerig maakt is dat hij een verband legt tussen criminaliteit en geloof. Die is er niet en ook nooit geweest. Wel zijn er mensen die misbruik maken van hun geloof om hun misdaden te rechtvaardigen. Ook onder moslims, maar uiteraard veel meer onder Christenen omdat daar nu eenmaal veel meer van zijn.
  Je kunt bepaalde vormen van ideologieën als “misdadig” bestempelen. Veel mensen zien het fascisme als “misdadig”. Daar is veel voor te zeggen, maar je kunt daar ook wel weer wat vragen bij zetten.
  Wilders noemt de Islam “een verderfelijke fascistische ideologie”. Alle drie termen zijn dus überhaupt al beladen. Moslims zijn niet fout,zegt Wilders Moslims onderscheiden zich van Christenen en Joden doordat ze een ander geloof hebben. Christelijke of Joodse moslims bestaan niet. (Overigens kunnen Joden op basis van ras of etniciteit wel moslim zijn, maar dus niet op basis van het geloof)
  Aangezien je nu eenmaal met geen mogelijkheid moslim en geloof kunt scheiden, zegt Wilders dus simpelweg dat moslims wel degelijk verwerpelijk zijn en ALLEMAAL dienen te vertrekken uit Europa.
  En dat hij de Islam een “ideologie” noemt i.p.v. een “geloof” heeft alles te maken met het feit dat hij juridisch zwak zou staan als hij moslims aanvalt op hun geloof. Daarvoor is de vrijheid van Godsdienst (waar Wilders dus niks van moet hebben, net als overigens de Joden) veel te belangrijk voor. Daarom kon Hitler de Joden ook niet vervolgen op basis van hun geloof. Hij zou in moeilijkheden komen met de “Kerk”. Maar op basi van ras was er uiteraard geen enkel probleem. Moslims hebben geen ras. Maar volgens Wilders moeten ook mensen uit niet-westerse landen vertrekken. Dat is geen racisme. Hoe zien mensen er uit die afkomstig zijn uit niet westerse landen?

  Zie je eindelijk eens in Eddie hoe verschrikkelijk je je laat bedriegen door Wilders? En heb ju nu eindelijk door dat jij in feite ook slachtoffer bent van zijn bedrog? Tenzij je natuurlijk mét Wilders er plezier in hebt om mensen te discrimineren en vals te beschuldigen. Want dat doe je permanent momenteel.

 20. #20
  Onderscheid maken op religie mag niet gebruikt worden als excuus om een crimineel uit te zetten want dat is discriminatie. Maar geloof is een overtuiging dat, net als elke andere overtuiging, niet immuun behoort te zijn voor belediging, kritiek of parodie.

 21. #21
  Wilders wil wel degelijk degene die op basis van geloof mensen discrimineert, ook waar het om criminelen gaat.
  Het gaat er niet om of hij een geloof/overtuiging beledigt, parodieert of bekritiseerd, maar omdat hij aantoonbaar en doelbewust leugens vertelt, puur om die mensen te beschadigen, kwetsen en andere mensen (zoals jij Eddie) er toe aan te zetten hetzelfde te doen.
  Zijn discriminatie is niet gebaseerd op feiten maar juist op leugens. Je zou bijvoorbeeld een pest aan negers kunnen hebben. En dat kunnen voor jou heel goede reden zijn. Maar als je gaat beweren dat criminelen, verkrachters en verspreiders van enge ziektes zijn en bovendien homohaters en dan ook nog met fictieve bewijzen aan komt zetten dan ben je een zeer slecht mens. Niet om je eventuele racisme als zodanig!!!
  Bovendien het volgende:
  Als ik schrijf dat Jezus destijds is opgepakt nadat hij in het openbaar heeft staan zoenen met een andere man en dat hij daarna de doodstraf heeft gekregen want volgens de Bijbel moeten homo’s gedood worden (echt waar hoor Eddie, dat is niet het geval bij de Islam) dan kan iedereen zien die een beetje de geschiedenis kent dat ik weliswaar niks heb gelogen, maar dat van het verhaal zoals ik het vertel niks klopt.
  Zou ik echter bij mensen die het echte verhaal niet kennen bezig gaan om ze aan te zetten Joden, Christenen of desnoods Romeinen te gaan discrimineren, (let wel het verhaal is bijna 2000 jaar oud) dan ben ik op een heel smerige manier bezig.
  De meeste mensen ook Christenen moeten lachen om mijn interpretatie, maar fundamentalistische Christenen voelen zich hevig beledigd en het is me een paar maal overkomen dat ik met alles en nog wat inclusief de dood ben bedreigd. (Sterker nog, iemand heeft dat ooit eens letterlijk geprobeerd.)
  Zou ik op basis van die reacties alle Christenen veroordelen (wat ik overigens inderdaad ooit heb gedaan tijdens m’n postpuberperiode) zou elk verstandig mens me volkomen voor gek verklaren.

  Maar Wilders en z’n volgelingen doen wel degelijk wat ik dus niet doe net als die miljoenen en miljarden anderen dat ook niet doen.
  Jij met je geloofsgenootjes Eddie hebben er maar weinig problemen mee wat Wilders flikt.
  Zo is het toch?

Reacties zijn gesloten.