Privacy ondergeschoven kindje Jeugdwet en Wmo – Binnenlandsbestuur

We meldden het al eerder deze maand:

De tijdelijke regeling waarmee het kabinet de problemen rond privacy in de jeugdzorg wil oplossen, leidt volgens artsenorganisatie KNMG ‘terecht tot veel vragen en bezorgdheid’. Om zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens moeten gemeenten voldoen aan normen voor informatiebeveiliging in de zorg, maar volgens de KNMG is dit vooralsnog niet gegarandeerd

Binnenlands Bestuur heeft dit verder onderzocht:

Uit interviews door Binnenlands Bestuur met veel mensen die met privacyschendingen van doen hebben gehad, wordt duidelijk dat onzorgvuldig omgaan met medische informatie op allerlei manieren gebeurt. Het gaat om noteren, uitwisselen, bewaren en samenvoegen. Telefoonnotities, verouderde software, te gedetailleerde notulen, onbeveiligde e-mails, cc’s naar collega’s, een uitdraai achtergelaten op het bureau, open enveloppen, een telefoniste die meer hoort dan nodig is. Gemeenten willen soms ook heel veel weten; meer dan waartoe ouders bereid zijn.

Dat de medische gegevens een bron van zorg zijn, blijkt ook uit het feit dat het CBP bij 41 gemeenten onderzoekt hoe die omgaan met gevoelige gegevens in het sociaal domein. Een recent onderzoek door de Inspectie van het ministerie van SZW naar de beveiliging van Suwinet stemt ook niet gerust. Via Suwinet kunnen overheidsorganisaties gegevens van burgers digitaal uitwisselen. Slechts 17 procent van de gemeenten blijkt te voldoen aan de normen voor informatiebeveiliging.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)