Poolse nazi’s besmeuren gedenkteken voor….Duitse nazi’s!

Met de internationale solidariteit is het in nazikringen nog steeds niet al te best gesteld, zeker niet wanneer het Polen en Duitsers betreft. Een recent door neo-nazi’s Duitse nationalisten gefinancierd gedenkteken in de Poolse stad Bytom werd gisteren door Poolse nazi’s nationalisten van een passende aantekening voorzien.


Bytom maakte tot 1945 deel uit van Duitsland. Na 1945 vond er een grenswijziging plaats, waardoor Bytom onder Pools bewind kwam. Uiteraard tot grote woede van Duitse nazi’s nationalisten, die nog steeds aanspraak maken op de stad. Het gedenkteken voor – houd je vast – de Duitse slachtoffers van WOII viel in Poolse nationalistische kringen natuurlijk niet in goede aarde. Tijdens WO II verloren de Polen zo’n zes miljoen mensen – een vijfde van de bevolking – en dat zijn ze in dat land nog niet vergeten: