Pools parlement ondertekent controversiële landwet

pl law

De Sejm heeft de omstreden landwet ondertekend waarmee het voortaan in Polen onmogelijk zal worden om landbouwgrond te kopen als je niet officieel bent geregistreerd als boer, of minimaal 5 jaar ingeschreven staat in een gemeente.

Volgens PiS is dit nodig om te voorkomen dat buitenlanders Poolse grond opkopen.

“We willen het Poolse land beschermen en opkomen voor de rechten van boeren,” zei viceminister van Landbouw Zbigniew Babalski in de besprekingen die de stemming voorafgingen, en na een verhitte discussie met de oppositie eerder in maart.

Hij voegde toe dat ondanks een 12-jarig moratorium verbod op de verkoop van de Poolse grond aan buitenlanders, niet-Polen in de afgelopen jaren 200.000 hectare land (iets minder dan de totale land-oppervlakte van de provincie Groningen) hebben gekocht.
Volgens de aangenomen amendementen op het wetsvoorstel zullen lokale kerken en religieuze organisaties (związek wyznaniowy) wel land kunnen blijven kopen.

Land van de staat zal gedurende 5 jaar helemaal niet verkocht mogen worden.
Het amendement om aankoop van land door kerkgenootschappen wel toe te laten is op het allerlaatste moment toegevoegd aan de wet, en kan zelfs in Polen rekenen op de nodige scepsis onder parlementariërs en de bevolking: leden van de Sejm vragen zich af waarom de kerk wel, en andere rechtspersonen niet de mogelijkheid krijgen om land aan te kopen, zeker omdat kerkelijke instanties geen agrarische kwalificaties hebben, en niet in boerenbedrijven actief zijn.

Ook vraagt men zich af of deze uitzonderingspositie geen mazen in de wet opent: buitenlandse kerken zouden bijvoorbeeld onder de huidige aanpassingen kunnen vallen, en vanwege de bewoording geldt dit niet alleen voor Katholieke kerken, maar bijvoorbeeld ook voor moskeeën…
Veel van de afgevaardigden hebben ook vragen over de grondwettigheid van deze bepalingen. Het Wettelijk Centrum van de Overheid heeft hierover aangegeven dat er geen tijd was om dat de bepaling op dit punt te toetsen, maar het is mogelijk in strijd met artikel 32 van de Grondwet, namelijk het gelijkheidsbeginsel.

Krzysztof Jurgiel, viceminister van Landbouw gaf hierop de reactie dat: “deze amendementen zijn gemaakt na intensief overleg met met diverse religieuze organisaties en kerken,” omdat deze onder andere, al bestaande, wetten vallen. “Wij zijn van mening dat deze aanpassing past in de geest van de wet zoals die sinds 1990 geldt in Polen, waarbij kerken en religieuze organisaties deze rechten hebben.”

Hij gaf hierbij aan dat het naar alle waarschijnlijkheid niet zou gaan om grootschalige land-aankopen door de kerk, maar veeleer “om het afhandelen van schenkingen aan religieuze orden en de kerk.”

De wet stopt de verkoop van land van de staat met uitzondering van onroerend goed tot maximaal 2 hectare in oppervlakte, en land voor specifiek beschreven niet-agrarische doeleinden zoals huisvesting en zakelijke en logistieke centra.
Het is de bedoeling dat de wet op de 1e mei van kracht wordt, aangezien op de 30e april het huidige moratorium dat de verkoop van land aan buitenlanders afloopt. Hiervoor hoeft nu alleen de Senaat nog toestemming te geven.

Naar verwachting zal deze wetgeving ook de onroerend goed markt voor inwoners van Polen ernstig ontregelen, het is dus afwachten of de kiezers deze rigoureuze wijziging in een wetgeving waar veel mensen regelmatig mee in aanraking komen zullen waarderen, of dat PiS zichzelf hiermee voorbij holt.