Poll: twee tegen een voor nieuw referendum over Brexit

Vakbondsleden in Groot-Brittannië steunen een nieuw referendum over Brexit met om en nabij twee derde meerderheid volgens een peiling van YouGov. In zo’n tweede referendum zou Brexit door hen duidelijk worden afgewezen. Ze vrezen dat Brexit de levensomstandigheden voor hen zal verslechteren en dat de werkgelegenheid zal afnemen.

Hun vrees is natuurlijk zeer gegrond. Weliswaar vertegenwoordigen de vakbondsleden het meest actieve en nadenkende deel van de arbeidersklasse en zijn ze niet representatief voor de Britse bevolking, maar hun forse steun voor een nieuw referendum duidt op een verschuiving in de publieke opinie. Men wordt zich met de dag meer bewust van de klap die Brexit aan de economie zal geven.