Politieke rel in Duitsland: procureur-generaal ontslagen

De Duitse procureur-generaal (hoogste openbare aanklager), Harald Range,  is door de Duitse regering ontslagen. Range had zichzelf onmogelijk gemaakt door een strafrechtelijk vooronderzoek wegens ‘landverraad’ te openen tegen twee journalisten van het blog Netzpolitik.org. Het blog had de hand weten te leggen op als ‘vertrouwelijk’ betitelde documenten van de Duitse binnenlandse veiligheidsdienst en deze vervolgens online gezet. 190px-Generalbundesanwaltschaft2

De affaire leidde in Duitsland tot een enorm schandaal, dat dagenlang de voorpagina’s beheerste. Nadat de regering zich eerst afzijdig had gehouden, bezweek ze na enkele dagen onder de publieke druk en verzocht ze Range  het strafrechtelijk vooronderzoek te staken. Toen ook bondskanselier Angela Merkel zich publiekelijk van Range distantieerde, was zijn politieke lot bezegeld. Gisteren gaf Range een persconferentie. Iedereen – inclusief de regering – nam aan dat Range de eer aan zichzelf zou houden, maar tot ieders verbazing koos Range voor de aanval door de regering te beschuldigen van ongeoorloofde inmenging in de rechtspraak. De regering was zó verbijsterd  over de show van Range dat ze pas dinsdagavond haar stem terug vond.  Gisteravond laat beloonde ze Range’s volstrekt misplaatste poging zichzelf als martelaar te presenteren door hem met vervroegd pensioen te sturen. Van links tot rechts is er niemand in Duitsland die daar een traan om laat.