Pleidooi voor heggen, hagen en houtwallen

Knipheggen, struwelen, meidoornhagen, houtwallen, wilgenpaadjes, rietkragen, kruidenranden, plas-drasoevers, slootjes, bloemenakkers, knotessen: er zijn wel honderd elementen die het agrarische landschap weer interessant kunnen maken voor de natuur. Stuk voor stuk lullige elementjes misschien, zegt Jaap Dirkmaat, maar wat wordt het landschap weer rijk en interessant als je ze allemaal combineert. Zoals vroeger, voor die vermaledijde ruilverkaveling toen ons landschap werd vernacheld tot een grote vlakte omdat machines daar beter bij kunnen.

Om weer terug te halen wat we hebben verloren heeft Dirkmaat een heuse Vereniging Nederlands Cultuurlandschap opgericht. Wat hij slim heeft gedaan is om niet alleen te praten, maar daadwerkelijk voorbeeldprojecten uit te voeren zodat mensen kunnen zien wat hij bedoelt. Zoals in de Ooijpolder, net buiten Nijmegen, waar ze boeren, natuurbeschermers, beleidsmakers en euro’s allemaal op één lijn hebben gekregen om terug te krijgen wat verloren was: het cultuurlandschap.

– Lees verder bij De Groene

– Uitgelicht struweel: Wikimedia