Plattelandsbeheer, liever geld dan natuur

Reactie op: Nog meer pannekoekenhuizen en parkeerplaatsen bij de natuur, willen PvdA en D66

Even doorzoeken leert dat eu-ropa het geld voor natuurbeheer heeft verschoven naar het potje werkgelegenheid op het platteland, waarbij dus weer wordt gedacht aan productiviteitsverhogers als in: innovatie en industrialisatie. En toerisme. Of een zorginstelling.

Bron.

Een stukje (quote) eruit halen lukt niet, maar in vertaling zal het betekenen dat elke regio een eigen regionale actiegroep instelt, die bepaalt wat de te financieren prioriteiten zijn, waarbij in de regel deze clubjes een soort ambtelijke vertegenwoordiging zijn van belanghebbenden (lokale overheden, bestuurders van boerenbonden, banken en Agribusiness) en de trend is een verschuiving van subsidie richting lokale overheden.

“Met het begrip ontwikkeling zijn er nieuwe banen ontstaand die gekenmerkt worden door een vage, veelomvattende definitie; een dubbelzinnigheid wat betreft rollen (vooral in afspraken met gekozen plaatselijke autoriteiten); veranderlijke statussen; en loopbanen die niet tot ambtelijke carrières kunnen worden gereduceerd. Zoals het onderzoek van hun werk over drie decennia laat zien is de autonomie van uitvoerenden van plattelandsontwikkeling verbonden aan een “uitvindingsfase, nadat de overgang was gemaakt van plannen aangaande het platteland naar ontwikkeling. Dubbelzinnigheid van rollen overheerst nog steeds en is zelfs verder gegaan, door de maatschappelijke omstandigheden van werkgelegenheid, naar beroepsperspectieven. Waar we de gezamenlijke financiering van de “territoriale handelingen” waarnemen zien we een koppeling tussen gekozen vertegenwoordigers, die macht willen hebben over een bovengemeentelijk territorium, en ontwikkelings”agenten” doe hun baan scheppen door het in ontvangst nemen van subsidies. In deze dertigjarige periode is een merkwaardig beeld van “vage banen” ontstaan.” (vert. red. Krapuul)
Bron