Plasterk, Van der Steur, ontsla Van Hulzen en Sinke!

Afgelopen dinsdag liet minister Van der Steur van ‘Veiligheid en Justitie’ weten dat mevrouw Haifi die geschorst was om een tweet van haar over IS, haar baan terugkrijgt. Althans: voorwaardelijk en niet op haar oude plek binnen het ministerie – het zogeheten Nationaal Cyber Security Center – maar op een nog nader te bepalen plaats. Een plaats bij V & J die in elk geval nog niet bekend is gemaakt. De minister volgt daarmee een advies op van de zogeheten commissie-Cohen, voluit ‘Adviescommissie grondrechten en functie-uitoefening ambtenaren (AGFA)’ die wel aantekende dat de tweet van mevrouw Haifi valt onder ‘plichtsverzuim.’ Mooi, mevrouw Haifi heeft dus in elk geval nog een baan al is het mij niet bekend wat ze zelf van deze hele handel vindt.

Toch knaagt en schuurt het. Mevrouw Haifi is iemand die zich het vuur uit de sloffen gelopen heeft in het Actiecomité Herstel van Vertrouwen dat het „beschadigde vertrouwen van met name allochtone burgers in de politie” moest herstellen. Niet een dame dus van de confrontatie – laat staan geweld in wat voor vorm ook – maar iemand die de dialoog zoekt en daarvoor gaat. Moet iemand die zich zó inzet voor de maatschappij en het bewaren van de vrede in dit land waar een hele hoop geteisem het liefst een soort van burgeroorlog wil (WNL gisteren gezien met dit spook?), zo gestraft worden vanwege een tweet die slechts de persoonlijke opvattingen weergaf van die mevrouw? Want haar baan is nu voorwaardelijk en haar plek bij dat Cyber Security is ze in elk geval kwijt. Terwijl ze, belangrijk dat nogmaals te zeggen, niet heeft aangezet tot geweld. Noch in die bewuste tweet noch ooit elders wanneer ook.

In tegenstelling tot een heleboel PVV-tokkies die ook vast met middelen van de baas en in de baas zijn tijd wel degelijk aanzetten tot geweld en vrijwel dagelijks niks anders doen. Althans: dat is de indruk die ik meestal krijg als ik twitter en dergelijke wel eens zie en ik ben niet de enige die die indruk heeft. Over de vele Tweede Kamerleden die erg kwistig zijn met racistische en gewelddadige opmerkingen zullen we het ook vast nog wel eens hebben.

In de tijd dat mevrouw Haifi haar tweet plaatste was Israël bezig met genocide in Gaza en ik ken ook mensen die in werktijd op de t.v. zeiden dat ‘ze het ernaar gemaakt hebben’ toen iemand een opmerking maakte over de toch wel vijandige houding in dit land naar moslims.

Maar waar ik nóg een keer een paar woorden over kwijt moet (en het zal vrees ik bij deze niet voor het laatst zijn), zijn de tweets uit eind 2012 die u hieronder ziet van twee ambtenaren van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Van Hulzen en Sinke:

Sinke

Sinke 2

Als je het hebt over aanzetten tot haat en geweld, dan denk ik dat deze uitlatingen van Sinke en van Van Hulzen aardig passen in dat sjabloon. Wanneer een overheid met geweld haar ‘argumenten’ tracht door te zetten is dat vreselijk, maar je erop verheugen dat het gaat gebeuren omdat je toevallig een hekel hebt aan mensen van een bepaalde religie of huidskleur is zo mogelijk nog veel erger. Het is wat mij betreft niets minder dan aanzetten tot haat en geweld.

Van der Steur en Plasterk zouden er goed aan doen de heren Sinke en Van Hulzen alsnog ter verantwoording te roepen en te ontslaan. Een overheid die dit soort lui in haar midden tolereert als haar uitvoerders en beleidsmakers is niet alleen niet te vertrouwen, die is als vijandig te beschouwen naar iedereen die met die overheid te maken krijgt in welke vorm of waar ook.