Pim Fortuyn krijgt een eigen straat, the horror

Nee, dus de persoon die een kleine twintig jaar geleden verantwoordelijk was voor het opzwepen van Domrechts en het verzieken van de sfeer in Nederland voor tenminste enkele decennia (en daar is hij glansrijk in geslaagd, getuige de sfeer heden ten dage waarin geen moslim zich meer op zijn gemak voelt in dit land, waarna dat effect nog versterkt werd door een man met zo mogelijk nog verwerpelijkere ideeën en aanzienlijk minder opleiding in de vorm van Geert Wilders, die weer opgevolgd werd door een openlijk op een strand onanerende saletjonker, die men om onnaspeurlijke redenen heeft laten promoveren aan de extreemrechtse faculteit van Cliteur van de universiteit te Leiden, en die dan ook regelmatig dure woorden weet op te zoeken voor zijn toespraken), die persoon dus, krijgt op termijn een straat naar zich vernoemd in Den Haag.

Dit op verzoek van raadslid René Oudshoorn van Groep de Mos. Een fractie die na járen nog steeds geen betere naam heeft kunnen bedenken dan Groep de Mos. Maar goed, Richard de Mos, het politiek genie naar wie deze groep genoemd is, werkte zich dan ook ooit op tot een eigen oorkonde op deze site, namelijk de Richard de Mos Award 2011 voor het achterlijkste idee van het jaar 2011

Het is dat het geen 2011 meer is, anders had dit laatste idee het ruimschoots gewonnen. Echter, burgemeester van Den Haag Pauline Krikke van de VVD vond dit daarentegen een uitstekend idee. Uiteraard was de VVD stiekem altijd al gecharmeerd van ideeën als die van de LPF en de PVV, als ze zich nu maar eens niet zo ordináir zouden gedragen, nietwaer? Dat geruzie in de LPF, en dan dat Minder Marokkanen van Wilders. Ons seurt mensen vindt dat weliswaer ook, maar daarom hoef je het nog niet hardop te zeggen.

‘Ja, we zijn bereid een straat naar Pim Fortuyn te vernoemen’, schrijft het Haagse college. In Den Haag wordt Fortuyn op de lijst van te vernoemen personen geplaatst. ‘Wanneer er nieuwe straatnaamgeving benodigd is op een geschikte locatie in de stad me het juiste naamgevingsthema, komt Pim Fortuyn in aanmerking voor een vernoeming’, schrijft het Haagse stadsbestuur. (Algemeen Dagblad)

Als het dan toch moet wil ik wel een handje helpen. Als naamgevingsthema stel ik dan bijvoorbeeld de Bezorgde Burgersbuurt voor. De Pim Fortuyn Rioolrechtse Afwateringssingel wordt de grote doorgaande weg, en daaraan liggen dan zijstraten als het Hans Janmaat Open Riool, het Henk Bres Reuzelpad en als pièce de resistance het Glimmerveenhofje, aangelegd in de vorm van een hakenkruis. De wijk wordt overigens zodanig ingericht dat men er uitsluitend rechts af kan slaan.

Of anders een wijk als de Ik-Ben-Geen-Racist-Maarwijk, met straatnamen als de “Ik Ben Geen Racist Maar Sylvana Simons Moet Terug Naar Surinamestraat” , of het “Ik Ben geen Racist Maar Alle Negers Moeten Hun Mond Houden Over Zwarte Pietpad” of de “Ik Ben Geen Racist Maar Alle Criminele Marokkanen Een Knieschotweg”. En met als hoofdstraat dan natuurlijk  de “Ik Ben Geen Racist Maar Pin!!1!! Had Een Punt!1!!”, waar alle huisnummers met een 1 erin door diverse uitroeptekens omringd worden.

Over vijftig jaar wordt in een achterafvergaderingetje van de gemeenteraad Den Haag besloten die Pim Fortuynstraat toch maar in iets anders te veranderen.