Petitie na een week op 6200 ondertekenaars

De teller van het aantal ondertekenaars van de petitie “Stop de jacht op weidevogels” staat na ruim een week op 6200 handtekeningen. De achterban van de BFVW is via mail op de hoogte gesteld van de petitie. De petitie werd op Facebook meer dan 700 keer gedeeld. Hiermee zijn in de eerste week meer dan 48.000 mensen bereikt. Met al deze acties hebben dus meer dan 6000 mensen inmiddels de moeite genomen de petitie te ondertekenen. De petitie blijft open staan tot 1 maart. Dan worden de handtekeningen aan Europarlementariër Jan Huitema overhandigd. We hopen met de medewerking van iedereen die de weidevogel een warm hart toedraagt het aantal handtekeningen op 10.000 te krijgen. Uiteraard zal de BFVW ook via de landelijke politiek de lobby voortzetten om de jacht op weidevogels in heel Europa te verbieden.

Ondertekenen van de petitie kan nog altijd: Klik hier >>>

De petitie heeft inmiddels ook de nodige discussie opgeleverd. De BFVW hecht er waarde aan te melden, dat naast het opzetten van deze petitie er ook vol wordt ingezet op weidevogelbescherming in Fryslân door vrijwillige nazorgers, het pleiten voor een verbetering van de weidevogelbiotoop en daar waar nodig inzet van predatiebeheer.

(bron)