PESCO: militaire uitgaven in Europa dreigen de lucht in te schieten

Op de Europese top van staatshoofden morgen (donderdag 14 december) keuren 25 Europese lidstaten naar alle verwachtingen PESCO goed. PESCO, de kans is groot dat u deze afkorting voor het eerst leest. Toch zijn de gevolgen groot. PESCO staat voor Permanente Structurele Samenwerking. Maar samenwerking over wat? Volgens sommigen zal PESCO leiden tot meer samenwerking rond een ontluikend Europees leger. In de praktijk dient PESCO vooral om de defensie-uitgaven van de Europese lidstaten omhoog te krikken.

Het verdrag van Lissabon dat in 2009 in voege trad, bevatte een obscure passage over PESCO. Ondanks een aantal pogingen van Europese lidstaten werd PESCO echter nooit geactiveerd. De Brexit en de verkiezing van president Trump hebben daar verandering in gebracht. Er wordt steeds luider geroepen voor een Europese Unie als een krachtig militair blok. Zo zei EU Commissievoorzitter Juncker in 2016 dat het hoog tijd is dat de Europese Unie “wat strijdvaardiger wordt”.

Deze week nemen 25 Europese lidstaten de beslissing om PESCO te activeren. Maar wat is PESCO dan? De eerste bindende clausule van PESCO houdt in dat lidstaten “regelmatig hun defensiebudgetten verhogen”. Lidstaten die zich hier niet aan houden, dreigen uit PESCO gezet te worden. Nochtans spenderen de Europese lidstaten nu reeds 200 miljard euro per jaar aan bewapening. Drie keer zoveel als ‘aartsvijand’ Rusland. De EU is daarmee het tweede grootste militaire blok ter wereld.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: dewereldmorgen.be