Pensioenfonds Zorg en Welzijn moet fossielvrij

Wij, zorgverleners, zijn er trots op dat ons pensioenfonds, PFZW, inzet op duurzame investeringen. Toch maken we ons veel zorgen over klimaatverandering en de desastreuze gevolgen voor de volksgezondheid. Daarom roepen we PFZW op om de noodzaak hiervan in te zien en met meer urgentie hun investeringen in de fossiele industrie volledig af te bouwen.

Waarom is het belangrijk?

Klimaatverandering vormt een bedreiging voor ons en alle generaties na ons. Hittegolven en epidemieën vormen een toenemende bedreiging voor de volksgezondheid – wereldwijd, en toenemend ook in Nederland. Daarnaast zijn er directe gezondheidsrisico’s van fossiele brandstoffen, zoals de uitstoot van fijnstof en andere luchtvervuiling door kolencentrales. Deze fossiele vervuiling heeft wereldwijd vele honderdduizenden vermijdbare doden tot gevolg.

Als zorgsector dragen wij zorg voor de gezondheid van onze medemens – ongeacht wie dat is of waar die woont. De zorgsector moet daarom haar eigen verantwoordelijkheid nemen in het afwenden van de mondiale klimaatcrisis en het verbeteren van de luchtkwaliteit. Wij vinden het daarom van groot belang dat ons eigen pensioenfonds, Stichting Pensioenfonds Zorg & Welzijn niet langer investeert in de fossiele brandstoffen die aan de basis liggen van deze problemen.

Stop met kolen, olie en gas – word 100% fossielvrij!

Hier tekenen.