Pensioen dat in een paddestoelwolk wordt geïnvesteerd

Nee, wij zijn niet blij of tevreden met voorheen Pax Christi, thans Pax voor Vrede – ik bemerk dat ik dit elders heb gemeld, niet speciaal hier. Maar het volgende is toch wel aanleiding het genootschap te citeren:

Ambtenarenpensioenfonds ABP investeert nog steeds bijna 1 miljard euro in kernwapenproducenten. Daarmee is het pensioenfonds weer koploper in Nederland als het gaat om investeringen in deze massavernietigingwapens en heeft het, ondanks eerdere toezeggingen, zijn investeringsbeleid niet veranderd. Dit blijkt uit het jaarlijkse onderzoek Don’t Bank on the Bomb van vredesorganisatie PAX naar investeringen van banken, verzekeraars en pensioenfondsen in kernwapenproducenten.

Het ABP heeft 989 miljoen euro aan aandelen en obligaties uitstaan in dertien kernwapenproducenten. Daarmee blijft het pensioenfonds flink achter bij de internationale trend dat steeds meer financiële instellingen juist beleid hebben dat investeringen in kernwapenproducenten (gedeeltelijk) uitsluit, zoals het rapport laat zien.

Aegon, ING, ABNAMRO – er wordt nog steeds druk gewerkt aan de mogelijkheid dat pensioenen gewoon helemaal niet meer nodig zijn bij gebrek aan mensheid.

Het persbericht.
Het rapport