Paul Cliteur, professor in de cliteurkunde

Eerder dit jaar overleed Marius de Geus, die in een vroeger stadium milieurecht doceerde in de Leidse faculteit waar men subsidie weet binnen te halen voor het verkondigen van ultrarechtse praatjes op congressen en in bundels – en natuurlijk in de collegezaal. Hij was blij toen hij kon overstappen naar wijsbegeerte. Van hem heb ik – in beperkte mate – kunnen horen hoe akelig het toegaat in die faculteit.
Maar al met al kon het broeinest van ultrarechtse verkondiging en zakkenvullerij ongestoord doorgaan. Pas nu, na het barsten van de FvD-zeepbel, komt er kritiek op Cliteur vanwege de universiteit. Hypocriet en opportunistisch. De adelaarshorst is er zeker al een kwart eeuw.

Terwijl het ‘linkse multiculturalistische establishment’ zogenaamd de vrijheid van meningsuiting wil omleggen, staat Paul Cliteur in volle collegezalen zijn flagrante generalisaties te verkondigen. Om ze daarna te tentamineren.

Iedereen en zijn moeder heeft inmiddels een mening over Paul Cliteur. Zo heb ook ik de afgelopen weken veel nagedacht over de hoogleraar die ik in drie van de vier blokken van mijn eerste jaar ben tegengekomen.

In zijn colleges en boeken spaart Cliteur tijd noch moeite om zijn mening te verkondigen. Zijn colleges gaan bijna enkel over zijn eigen opvattingen en in de voorgeschreven literatuur (lees: zijn eigen boeken van minimaal 40 euro) is hij glashelder over wat de student behoort te weten over Goed en Fout en Liberaal en Multiculturalistisch.

Studente Maia de Quay in Mare, alwaar verder te lezen.