Paul Cliteur #FvD promoot etnische zuivering of genocide van moslims

Professor Paul Cliteur, binnenkort voor FvD in de Eerste Kamer, is enthousiast over een boek van Paul Nielsen, ‘How to debate the Left on Islam’, waarin Nielsen pleit voor het deporteren van gelovige moslims uit Europese landen. Als we dat niet doen zullen we op een gegeven moment gedwongen zijn tot een genocide op moslims.
Als je het niet met ze eens bent ben je een ‘politiek correct denker’ die een ‘vileine ideologie’, de Islam, in bescherming neemt. Door je ‘religie’ van ‘politieke correctheid’ heb je moeite om de waarheid onder ogen te zien. Je lijdt aan kwalen als ‘white guilt’, oikofobie (ofwel culturele zelfhaat), cultuurrelativisme, ongelimiteerde tolerantie tegenover niet-westerse mensen (ook wel ‘Dubbele Standaard’ genoemd), dogmatisch pro-multiculturalisme en een gevoel van morele superioriteit. Je bent niet, zoals Nielsen, een ‘vrijdenker’ die de feiten over de Islam wel onder ogen durft te zien!

Nielsen schat dat 60% van de moslims in het Westen de sharia in wil voeren omdat dit percentage in een enquête de sharia belangrijker vindt dan de wetten in hun woonland. Dat de echte enquêtestelling ‘de regels van de Koran zijn voor mij belangrijker dan de wetten van het land waar ik leef’ door deze moslims waarschijnlijk heel anders geïnterpreteerd wordt deert hem niet. De overige 40% van de moslims zijn ‘gematigd’ …, maar wel gevaarlijk …, want ze vormen een soort ‘rookgordijn’ voor de extremisten.

Volgens Nielsen lijkt het karakter van de profeet Mohammed erg op dat van Donald Trump, een leugenachtige, egoïstische seksverslaafde, ‘een ongeschoolde, narcistische, moreel failliete heteroseksuele man die niet tegen kritiek kan, niet van goed geïnformeerde mensen houdt, die de wereld over wil nemen en slechter maken, en die vrouwen intens haat, maar zich wel tot hun lichaam aangetrokken voelt.’ Dit bewijst dat de Islam slecht is! Historici (zie bijv. wikipedia) en moslims denken er natuurlijk heel anders over, maar die eersten zijn ‘politiek correct’, en die laatsten doen veel aan ‘Islamitische Misleiding’.

Over 30 tot 50 jaar zullen er al westerse landen met een moslimmeerderheid zijn (serieuze voorspellers als PEW zien dat niet), maar al eerder kunnen we in grote steden ‘sharia rechtbanken, sharia patrouilles en af en toe een groepsverkrachting en moord op een [autochtone] vrouw’ verwachten. Een burgeroorlog is noodzakelijk. De keus is tussen enerzijds ‘een genocide beginnen, of [anderzijds] dan wel gedood worden dan wel gedwongen worden om te leven als dhimmi en je moeder, vrouw en dochters te zien worden gedood dan wel gebruikt als seksslavinnen.’ ‘Vrijdenkers’ dienen de rest van de bevolking de ogen te openen. De islam moet verboden worden, en ‘een erg substantieel aantal’ moslims dat een half jaar daarna nog naar religieuze bijeenkomsten gaat moet gedeporteerd worden.

Cliteur heeft deze ‘glasheldere uiteenzetting’ met ‘zeer veel plezier gelezen’. Mijn leeservaring was anders, maar volgens hem ben ik een ‘politiek correcte fantast’ die een werkelijkheid voor mijzelf en mijn omgeving ‘fabuleert’ ‘die geen stand houdt tegenover kritisch onderzoek’. Maar laten de volgende tien voorbeelden uit Nielsens boekje niet zien dat het net andersom is?

Volgens Nielsen werden er tijdens 13 eeuwen Arabische Slavenhandel door de Arabische handelaren 100 miljoen zwarte Afrikanen gedood. Dit aantal is onrealistisch hoog als je weet dat er in die hele zelfde periode in islamitische landen in totaal 11,5 tot 15 miljoen slaven waren.
Nielsen beweert dat er schoolboeken voor jonge kinderen waren waarin Pim Fortuyn met Hitler vergeleken werd, maar hij geeft hiervoor geen enkel bewijs.

Volgens Nielsen zeggen bronnen dat de jongste generatie in Frankrijk voor 25% uit moslims bestaat. Er is inderdaad zo’n bron, maar het is heel duidelijk nepnieuws. Het verwijst naar een enquête in een Franse regio met relatief veel moslims. Die regio mag je niet als representatief voor heel Frankrijk nemen.

Nielsen schrijft: ‘Van de 1602 Syriërs die het land in mochten waren voor augustus 2016 al meer dan 900 gearresteerd voor een ernstig misdrijf …. Dus, binnen een jaar nadat ze het VK binnen kwamen was meer dan de helft al schuldig bevonden aan een ernstig misdrijf.’ Hij noemt geen bron, maar de Sun schrijft over 897 (niet 900+) arrestaties, waarbij het merendeels niet om ernstige misdrijven, maar om immigratieovertredingen ging. Volgens de Express verwijst het aantal van 1602 naar een hervestigingsplan voor Syriërs. Het is duidelijk dat de 897 gearresteerden uit een veel grotere groep afkomstig waren. De claim van Nielsen was ook wel erg fantastisch.

Volgens Nielsen zou een ICM enquête uit 2016 laten zien dat ‘twee van de drie Britse moslims een terreurcomplot niet aan de politie zouden melden.’ Toen ik deze enquêtevraag nazocht vond ik opmerkelijk genoeg dat 70% van de controlegroep van gewone Britten dat ook niet zou doen! De echte enquêtevraag ging dan ook niet over een terreurcomplot: ‘Als u dacht dat iemand dicht bij u betrokken raakte bij mensen die terrorisme in Syrië steunen, zou u dat dan aan de politie doorgeven?’ (p. 614 van de enquête)

Volgens Nielsen hechten moslims geen waarde aan verdragen met niet-moslims. ‘Een belangrijk actueel voorbeeld hiervan is Ali Khamenei, de leider van Iran, die het nucleaire akkoord gebroken heeft.’ Maar het is juist Donald Trump die dit akkoord gebroken heeft, terwijl Iran zich er volgens de IAEA aan houdt.

Nielsen beweert dat Tariq Ramadan in een toespraak gezegd heeft dat moslims aan ‘Islamitische Misleiding’ doen en democratie en vrijheid van meningsuiting willen uitbuiten om hun eigen doelen te bereiken, maar hij geeft hiervoor geen enkel bewijs.

Nielsen beweert dat Mohammed vaak nieuwe Koranverzen openbaarde die hemzelf erg goed uitkwamen om bijvoorbeeld zijn seksuele driften te kunnen botvieren. “Een grappig voorbeeld van zo’n ‘openbaring’ is soera 66, die ‘geopenbaard’ werd aan twee van zijn vrouwen die hem probeerden over te halen zijn seksslavin niet te bezoeken.” Moslims blijken deze soera heel anders uit te leggen. De vrouwen zouden Mohammed willen overhalen geen honing te eten en niet extra lang te blijven hangen bij een andere vrouw van hem die hem steeds honing gaf.

Nielsen schrijft over een hadith, een aan Mohammed toegeschreven uitspraak: ‘In Sahih Bukhari (72:715) smeekt een vrouw Mohammed om haar man te zeggen dat hij moet stoppen haar te slaan. Haar huid was zo beschadigd dat die groener was geworden dan de groene sluier die ze droeg. Het kon Mohammed niet schelen en hij gebood haar om naar hem terug te keren en zich aan zijn seksuele verlangens te onderwerpen.’ Maar de echte hadith is heel anders en zegt dat de vrouw 1) één groene plek had i.p.v. een heel stuk huid, 2) klaagde over impotentie van haar man, en 3) van Mohammed ongelijk kreeg m.b.t. de impotentie omdat haar man van een andere vrouw al twee sprekend op hem lijkende zonen had. De echte hadith zegt niet wat Mohammed van de mishandeling vond of zei.

Nielsen snapt niet wat ‘white privilege’ inhoudt. Het betekent dat blanken het in moderne westerse maatschappijen gemakkelijker hebben dan niet-blanken, bijv. door verborgen discriminatie. Nielsen plaatst het echter niet in moderne westerse maatschappijen, maar ‘gedurende de hele geschiedenis’, en wijst het af als ‘hoogst onzinnig’ omdat het bijv. geen privilege voor jonge blanke mannen was om als soldaat te moeten dienen in de Eerste of Tweede Wereldoorlog. Nee, het was natuurlijk wel een privilege voor jonge zwarte mannen om gratis naar Amerika vervoerd te worden of om voor koning Leopold II te mogen werken!