Partijconventies Polen: PO versus PiS

pisvspo

Korte samenvatting van het voorafgaande: De vorige regering van Polen werd geleid door het Platform Obywatelstwa: het Burgerschapsplatform, een centrum-rechts liberale, pro-Europese partij. Uit protest tegen de – toch best heel schimmige – wijze van politiek leiderschap van deze partij werd vorig jaar de relatief Eurosceptische en hyperconservatieve PiS (Recht en Rechtvaardigheid) met een absolute meerderheid – en nauwelijks oppositie – verkozen om Polen te leiden.

Dit weekeinde vonden belangrijke bijeenkomsten van PiS en PO plaats: de regerende partij hield haar leiderschapsconventie in Warschau, de PO-aanhangers hielden hun programma-bijeenkomst in het westelijke Wrocław.

Waar de PO het relatief tam hield, met een hernieuwde plechtige belofte om Polen verder te integreren in Europa, en te zorgen voor een gunstig klimaat voor burger en belegger, met herhaaldelijke verwijzingen naar het probleem dat de Brexit veroorzaakt voor eurofiele partijen in landen als Polen, was het bij de PiS weer eens vrij bizar. Ten eerste werd Kaczyński herkozen als partijleider van de partij. Met 1008 stemmen voor, 7 stemmen tegen, en 1 onthouding.

Daarna, in de speech die hij bij het aanvaarden van een nieuwe termijn hield, betoogde Kaczyński dat “het zijn rol was het testament van zijn broer Lech uit te voeren.” Lech Kaczyński kwam in 2010 om het leven in de vliegtuigcrash in Smolensk, waarbij tientallen hoogwaardigheidsbekleders een plotselinge dood stierven.

Jarosław gaf in zijn speech aan dat de huidige radicale wijzigingen in het staatsbestel van Polen nog maar het tipje van de ijsberg zijn, en dat hij niet verwacht dat in deze eerste verkiezingsperiode de gehele gewenste politieke revolutie vorm te kunnen geven. Uiteindelijk zijn voor hen wijzigingen in de constitutie niet voldoende: er zal een heel nieuw document op tafel dienen te komen.

Dit sentiment werd ook bij PO-getrouwen gevoeld: hier benadrukt men dat het zaak is om een partijprogramma te schrijven waarmee zoveel mogelijk steun van de PiS kan worden afgesnoept. Hierbij waarschuwt Grzegorz Schetyn, leider van het Platform wel duidelijk tegen het kopiëren van de technieken van PiS: hij waarschuwt tegen de ‘golf van populisme die Europa en Polen overspoelt” die een paar dagen geleden voor de Brexit zorgde, en eerder “de grote winst van PiS mogelijk maakte, door mensen door middel van leugens te laten geloven in de leugens die hen werden voorgespiegeld.” “Deze grootste bedreiging van Europese en nationale belangen is het beleid van Jarosław Kaczyński.”

In Warschau werd ook de vlam onder het Poolse nationalisme weer flink opgestookt, waarbij Jarosław Kaczyński aangaf dat wat hem betreft de Europese unie best een rol te spelen heeft in de Europese toekomst, maar dat deze ondergeschikt dient te blijven aan de “levendige culturen van de landen die lid zijn van deze unie.” In het huidige Polen, een duidelijke aanwijzing aan zijn buitenparlementair rechtse medestanders.