Palestijnse Autoriteit stelt de verkiezingen uit

De Palestijnse president Mahmoud  Abbas heeft vrijdag bekendgemaakt dat de Palestijnse verkiezingen voor onbepaalde tijd worden uitgesteld. Aan het slot van een bijeenkomst met leden van Palestijnse partijen in zijn presidentiële kantoor, zei hij dat is besloten ze uit te stellen totdat Israel ermee zal instemmen dat ze ook worden gehouden in Oost-Jeruzalem. 

Abbas onderstreepte dat de Palestijnse verkiezingen in alle Palestijnse gebieden gehouden dienen te worden, wat wil zeggen inclusief Oost-Jeruzalem. Hij riep de internationale gemeenschap op Israel onder druk te zetten om daarin toe te stemmen. Israel heeft weliswaar niet officieel bekendgemaakt dat het tegen het houden van verkiezingen in Oost-Jeruzalem is, maar donderdagavond maakte Abbas bekend dat de Palestijnse Autoriteit berichten uit Amerika en ”Arabische landen” had ontvangen dat Israel ze niet zal toestaan. Eerder was al gemeld dat Palestijnse leiders dit onofficieel van Israelische autoriteiten te horen hadden gekregen. 

De vice-voorzitter van Abbas’ beweging Fatah, Mahmoud al-Aloul, zei voor de Palestijnse radio dat het houden van Palestijnse verkiezingen behalve in Jeruzalem in feite zou neerkomen op het opgeven van claims op Oost-Jeruzalem als de hoofdstad van een toekomstige Palestijnse staat. ”We zullen daar niet mee akkoord gaan,” zei hij. ”In de geschiedenisboeken zal niet komen te staan dat we Jeruzalem hebben opgegeven.”

De Hamas-beweging in Gaza liet woensdag weten dat het Israel verantwoordelijk zal houden voor het niet houden van de verkiezingen als ze zouden worden uitgesteld. ”Stemmen in Jeruzalem is een rode lijn,” aldus Hamas, ”geen enkele Palestijn zal verkiezingen accepteren zonder Jeruzalem, onze eeuwige hoofdstad.”  Hamas voegde eraan toe dat dat onder de akkoorden van Oslo ook is toegestaan.

De Palestijnse verkiezingen zouden de eerste zijn in 15 jaar. Ze werden in februari aangekondigd na een akkoord van alle partijen (inclusief Hamas) in Cairo. Het zouden drie-traps-verkiezingen zijn. De eerst op 22 mei zou worden gehouden voor het parlement van de Palestijnse Autoriteit, de volgende in juli voor een Palestijnse president en de derde in augustus voor een nieuwe Palestijnse Nationale Raad, het parlement van de PLO. 

De vorige verkiezingen in 2006 werden – onder druk van Amerika en Europa – wél mede in Oost-Jeruzalem gehouden. Israel heeft sindsdien zijn greep op dit illegaal geannexeerde stadsdeel echter verder opgevoerd. Palestijnse uitingen, politiek zowel als cultureel, worden er al jaren genadeloos de kop ingedrukt. Maar bovendien is ook het houden van de verkiezingen zelf heel controversieel. In 2006 werden ze gewonnen door Hamas. Israel weigerde toen samen te werken met de Palestijnse eenheidsregering die eruit voortkwam. Ook heeft het het toen gekozen parlement al die jaren verhinderd bijeen te komen, terwijl het stelselmatig leden ervan zonder vorm van proces voor kortere of langere tijd gevangen zette. De verkiezingen die nu gehouden zouden worden, roepen opnieuw het perspectief op van een overwinning van Hamas. Ook de PA is daar niet gerust op. De vraag is daarom wie intussen meer bevreesd is voor deze uitkomst  – en dus blijer met dit uitstel – Israel (en zijn bondgenoten de VS en de EU) of  de Palestijnse Autoriteit zelf. 

De kans dat van uitstel afstel komt is daarom helaas ook alleszins aanwezig. De Palestijnse verdeeldheid zou daardoor blijven bestaan en de corrupte en incompetente PA kan dan ook in zijn huidige vorm blijven zitten. Israel zou zich daar prettig bij voelen, de VS en de EU lijken zich er weinig zorgen over te maken en voor de PA is de gedachte gerustellend dat Abbas dan president blijft. Het is namelijk intussen vrij zeker dat de 85-jarige president het bij nieuwe presidentsverkiezinen zou afleggen tegen de veel jongere Marwan Barghouthi, een gematigde leider, die gevangen zit in Israel, dat hem tot vijf keer  levenslang heeft veroordeeld wegens zijn rol in de Tweede Intifada van het begin van deze eeuw.