Overwegingen bij Schinkel (en Van Reekum), deel 1 in 120 woorden

Al de gelovigen waren een van hart en ziel; niet een van hen zei dat iets van het zijne zijn eigendom was, maar zij hadden alles gemeen. – Handelingen 4:32

Dit, lieve medereizigers, is de basistekst op grond waarvan men zegt dat de vroegste christenen communisten waren. Zij hadden alles gemeen.
Als het zo geweest is heeft het zeker niet lang geduurd. Het is en blijft een ideaal.
De andere basistekst, grondtekst voor christen-anarchisten die zeker in de termen van omstreeks 1900 net zo goed christen-communisten kunnen heten, is de bergrede: Matth. 5:1-7:29. Lc. 6:20-49 komt hiermee ongeveer overeen, alleen is er geen sprake van een berg, verwijzing naar de berg Sinaï waar Mozes de Tien Woorden ontving.

Huh, en Schinkel dan?