Overheid vindt tegenhouden van vluchtelingen belangrijker dan beschermen van slachtoffers van mensenhandel

Uit de onlangs verschenen “Monitor mensenhandel. Cijfers mogelijke slachtoffers 2011-2015” van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel blijkt dat de politie en de marechaussee in 2015 minder gevallen van mensenhandel hebben gemeld dan in 2014. Naar eigen zeggen blijken de politie en de marechaussee minder menskracht te steken in de bestrijding van mensenhandel en de prioriteit te hebben verlegd naar de bestrijding van mensensmokkel. Maar bij mensensmokkel gaat het om een afspraak met voordeel voor zowel de smokkelaar als de gesmokkelde, in tegenstelling tot mensenhandel, waarbij de handelaar met geweld ingaat tegen de wil en de belangen van de verhandelde.

Juist migranten en vluchtelingen zijn door de jaren heen altijd extra kwetsbaar geweest voor mensenhandel, zo leert de ervaring. Mensenhandel komt niet alleen voor in de seksindustrie, maar ook daarbuiten. Nu er in 2015 aanmerkelijk meer vluchtelingen naar Nederland kwamen, zou men mogen verwachten dat ook het aantal mensenhandelzaken in dat jaar zou zijn gestegen. Het tegendeel is volgens het rapport van Nationaal Rapporteur Mensenhandel Corinne Dettmeijer echter het geval: in 2015 zijn 1.321 slachtoffers van mensenhandel aangemeld bij CoMensha (Coördinatiecentrum Mensenhandel), tegenover 1.561 in 2014. Die daling van 15 procent betekent niet dat mensenhandel minder voorkomt, maar wordt veroorzaakt doordat de politie, de marechaussee en ook het OM minder werk maken van de bestrijding ervan. (Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: Doorbraak