Overheid beschermt mensen en natuur onvoldoende tegen schadelijke effecten van bestrijdingsmiddelen

Zo luidt de alarmerende constatering van een brede coalitie van organisaties in hun Manifest Bestrijdingsmiddelen. De initiatiefnemers zijn milieuorganisatie Natuur & Milieu, De Parkinson Vereniging en de FNV. Het manifest is ondertekend door 36 partijen – waaronder Vogelbescherming – en is vandaag overhandigd aan de Tweede Kamer. De organisaties maken zich grote zorgen over de verstrekkende gevolgen van bestrijdingsmiddelen op dieren, planten en de waterkwaliteit. Maar ook over de gezondheidsschade van deze middelen voor boeren, werkenden en omwonenden van akkers en bloemenvelden.

De organisaties willen dat het voorzorgsprincipe gaat gelden. Dit betekent dat bij twijfel of onduidelijkheid over de schadelijke gevolgen van een bestrijdingsmiddel het middel niet de markt op mag. ‘Bestrijdingsmiddelen vervuilen het water, de lucht en de bodem, en schaden de biodiversiteit. Giftige stoffen worden aangetroffen in het lichaam van agrariërs, maar ook in de luiers van baby’s. Daarom roepen wij de overheid op om verantwoordelijkheid te nemen en ervoor te zorgen dat de natuur herstelt en Nederlanders gezond kunnen werken, wonen en leven’, aldus de organisaties.