Over vogelvides

– Een prototype van de Vogelvide is in de ontwikkelfase twee broedseizoenen getest op vier verschillende locaties in ons land, nl in Alkmaar, Amsterdam, Hardenberg en Noordwijk. Tijdens deze periode is op twee plekken door huismussen gebroed in de Vogelvide, te weten in Noordwijk en in Alkmaar. Op basis van deze uitkomst is de Vogelvide ontwikkeld tot een volwaardig bouwproduct. Het jaar daarop gingen ook op een derde locatie, Hardenberg, huismussen nestelen in Vogelvide. Alleen op de locatie in Amsterdam gebeurde dat niet. Deze laatste is de enige plek van de testlocaties waar niet gerenoveerd is, de huismussen nestelen hoeven niet te verhuizen en broeden nog steeds in hun oude nestplaatsen.

– De Vogelvide is bedoeld om bij renovatie en nieuwbouw standaard rekening te kunnen houden met huismussen. Het zou eigenlijk integraal moeten worden toegepast, zodat nieuwe en gerenoveerde wijken altijd geschikt zijn en blijven voor huismussen om te nestelen.

– De Vogelvide zal zelf geen huismussen aantrekken, net zo min als nestkastjes, mussenflats, mussenpannen, mussentillen en wat men verder nog bedacht heeft. In de eerste plaats moet de directe omgeving voldoen aan de biotoopeisen van de huismus én bovendien moet er een noodzaak zijn waarom huismussen op zoek gaan naar nieuw leefgebied. Dit kan zijn omdat de oude plek ongeschikt is geworden (migratie) of omdat er overpopulatie ontstaat en individuen op zoek gaan een nieuwe plek (expansie). Dit laatste komt bij populaties die onder druk staan natuurlijk niet zo vaak voor.

Reactie op dit artikel.