Over enkele maanden zal België (opnieuw) onschuldige kinderen opsluiten #NvdV17

Over enkele maanden zullen er kinderen worden opgesloten in een gesloten centrum in België. De federale regering is van plan om naast Brussels Airport een nieuw gesloten centrum te bouwen, speciaal voor gezinnen met kinderen. De bouw zou nog voor het einde van 2017 afgerond moeten zijn.

Het plan om een nieuw gesloten centrum te bouwen voor gezinnen met kinderen werd reeds aangekondigd in het regeerakkoord van 2014. In zijn beleidsverklaring van november 2016 kondigde Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken aan dat dit gesloten centrum er in de loop van het jaar 2017 effectief zal komen.

In het gesloten centrum zullen kinderen, samen met hun ouders, in detentie gehouden worden. Dat betekent dat hun bewegingsvrijheid om administratieve (en niet om strafrechtelijke) redenen belemmerd wordt door de overheid.

Onderzoek heeft uitgewezen dat dit op kinderen een bijzonder schadelijk effect heeft. Depressies, angststoornissen en symptomen van posttraumatische stress komen veelvuldig voor bij kinderen die worden vastgehouden. Daarnaast heeft detentie ook een grote impact op de schoolse ontwikkeling van kinderen. Het spreekt voor zich dat in een stresserende omgeving het leren moeilijker of zelfs onmogelijk wordt. Hierdoor lopen kinderen snel een leerachterstand op.

Het Europees Hof van de Rechten van de Mens oordeelde al verschillende keren dat de plaatsing van kinderen in gesloten centra gelijkstaat aan een onmenselijke en vernederende behandeling.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: dewereldmorgen.be