Oude oliebronnen lekken volop methaan

Verlaten olie- en gasbronnen zijn een aanzienlijke bron van methaanuitstoot, waarschuwen onderzoekers van de Princeton University. Ze zijn in sommige staten in de Verenigde Staten verantwoordelijk voor tot een tiende deel van de totale methaanuitstoot die door mensen wordt veroorzaakt.

Methaan is de onverwerkte vorm van aardgas en als broeikasgas veel krachtiger dan CO2. Oliebedrijven werken aan technieken om de lekkage van het gas te minimaliseren tijdens het boren, maar er was tot nu toe vrijwel geen aandacht voor wat er na de actieve productiefase gebeurde.

Wetenschappers onderzochten daarom negentien verlaten boorputten in de Amerikaanse staat Pennsylvania. Ze stelden vast dat alle onderzochte putten methaan lekken in de atmosfeer. Dat is een belangrijke vaststelling, want in de VS alleen al zijn er naar schatting drie miljoen van dergelijke verlaten sites. Die gaan terug tot de negentiende eeuw en zijn vaak zelfs niet officieel gedocumenteerd.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: dewereldmorgen.be