Organisatie Adalah doet boekje open over Israelisch klimaat van uiterste intolerantie

Adalah, een Israelische mensenrechtenorganisatie die zich vooral bezighoudt met de rechten van de Palestijnse minderheid, heeft een boekje open gedaan over de mate waarin de Israelische Palestijnen en ook enkele Israeli’s die kritiek hebben op de manier waarop Israel te werk gaat, onder druk worden gezet. Het gaat om de manier waarop de vrijheid van meningsuiting wordt beknot door de samenwerking van overheidsinstanties, verscheidene instituties en de druk van extreem rechtse groepen op de Israelische Palestijnen. Het betreft studenten aan Israelische academies die dreigen van de opleiding te worden verwijderd, werkers die  hun baan verliezen, arrestatie-campagnes die te maken hebben met postings op sociale media, druk op Palestijnse advocaten, en acties tegen leden van politieke partijen, onder wie een lid van de communistische partij (O. Cassif) die voor 45 dagen uit het parlement werd verwijderd wegens een speech.

Adalah volgt op dit moment 89 gevallen en treedt op in 74 zaken van studenten van 25 verschillende universiteiten en colleges, Zij heeft 80 klachten van Palestijnen in Israel in behandeling. Het gaat meestal over uitingen op sociale media. Er is sprake van tientallen disciplinaire maatregelen en schorsingen en in een aantal gevallen verwijdering van het instituut. In het algemeen gaat het om uitingen van solidariteit met de bevolking van Gaza of Qoran-teksten. De minister van Onderwijs, Yoav Kisch, steunt de acties, De voorzitter van de Studenten Unie schreef een brief waarin  hij klaagde dat er sinds 7 oktober tientallen voorbeelden zijn van sterke steun voor, of oproepen tot terreur. Hij deed een oproep om al deze studenten van hun instituten te verwijderen en beval bovendien de maatregel aan van Frankrijk en Duitsland die de Palestijnse vlag hebben verboden. Veel instellingen lieten weten dat ze een politiek van ”zero tolerance” volgen.

Daarnaast ontving Adalah 50 klachten van mensen die door hun werkgever geschorst waren of domweg ontslagen. Ook andere groepen kregen daar meldingen van. Het Hasharon Hospitaal bijvoorbeeld ontsloeg dr Samara als hoofd van de hartbewaking omdat hij ”de aanval van Hamas geprezen zou hebben”. Het bleek dat het ziekenhuis dit uitsluitend baseerde op de illustratie bij zijn profiel waarop de groene Islamitische vlag met de Shehada (geloofsbelijdenis) was afgebeeld naast een citaat uit de Qoran. Het ziekenhuis meende dat het ging om een Hamas-vlag. Op 11 oktober kwam de Israelische Commissie voor Burgerdienst met een brief aan overheidsdiensten, directies van openbare ziekenhuizen en semi-overheidsdiensten waarin zij waarschuwde dat als er  uitingen van steun aan terrorisme of tegen de staat Israel werden gevonden van één van hun employees, die dan onmiddellijk geschorst dienden te worden, terwijl contact moest worden opgenomen met de Commissie.

Volgens officiële data van de politie waren op 17 oktober alleen al in Jeruzalem 63 (vaak nachtelijke) arrestaties verricht gebaseerd op postings op sociale media. Landelijk moet het aantal meer dan 100 bedragen. Adalah documenteerde er 80 plus 17 gevallen van arrestaties bij demonstraties (buiten het district Jeruzalem). De speciale taskforce die in februari was opgericht door minister Itamar Ben Gvir had 180 gevallen op het oog. De woordvoerder van deze taskforce verklaarde op de radio dat ”iedereen die het in zijn overmoed waagt om permissie te vragen voor een demonstratie voor Gaza… we zullen komen en het niet toestaan. Wie zonder toestemming wil demonstreren …daar zullen we mee afrekenen. Iedereen die het waagt één enkel prijzend woord over Gaza te uiten eindigt achter de tralies.”  Hij was  niet de enige. Een extreem-rechtse groep ”Nazi-jagers” noemde op het Israelische Telegram kanaal tientallen Palestijnen die gedood zouden moeten worden. En commissaris van politie Kobi Shabtai zei op TikTok: ”Iedereen die zich identificeert met Gaza is welkom. Ik zal ze op bussen zetten die die kant (van Gaza) op gaan en ze helpen er te komen…” Verder waren er protesten tegen Israels oorlogsmisdaden in Haifa en Umm al-Fahm die met traangas en arrestaties de kop in werden gedrukt nog voor ze waren begonnen.

En tenslotte stuurde de Israelische Orde van Advocaten op 12 oktober een email aan alle Israelische advocaten waarin werd gewaarschuwd dat de Nationale Commissie voor de Ethiek ”zero tolerance” zou betrachten jegens elke advocaat die op sociale media iets zou plaatsen wat opgevat zou kunnen worden als ”oproepen tot geweld” De oproep was kennelijk bedoeld om advocaten ervan af te houden hun oppositie tegen Israels campagne naar buiten te brengen. Minister Ben Gvir maakte intussen bekend dat hij van plan is een amendement op de basiswet (Israels pseudo-grondwet) in te dienen, dat het mogelijk maakt leden van het parlement weg te sturen die ”terrorisme steunen en zich identificeren met de terroristen van Hamas die onze broeders en zusters hebben gedood”.