Orban en De Wever, samen één Europees front tegen vluchtelingen

Zondag vroeg de Hongaarse regering haar burgers in een referendum of de Europese Unie zonder de toestemming van het nationale parlement verplichte hervestiging van niet-Hongaren (lees vluchtelingen) mag opleggen. Ik ben niet per se tegen referenda, maar dit was er eentje dat thuishoort in de reeks ‘boerenbedrog’. Een reeks waar wel vaker populisten en extreemrechtse politici een hoofdrol in spelen.

Waar populistische politici als Orban, Farage, Le Pen en ook De Wever elkaar vinden, is dat ze in meer of mindere mate en ieder op zijn/haar eigen manier, bijdragen aan het creëren van een vijandige stemming. De vluchtelingencrisis zou makkelijk te beheersen zijn mocht er meer solidariteit zijn. Het zijn deze anti-Europese politici of zelfverklaarde eurorealisten die ervoor zorgen dat de Europese Unie steeds meer terughoudend is in het opvangen van oorlogsvluchtelingen. Dan mag Theo Francken wel zeggen dat Orban “het vuile werk van Europa opknapt” en dat dus “er altijd op schieten, nogal gemakkelijk is”. Ten eerste is vluchtelingen opvangen geen “vuil werk” en ten tweede zou de heer Francken en zijn partij dan misschien aan de rest van Europa het goede voorbeeld kunnen geven?

Want de Europese Unie legt nog wel wat poen op tafel, maar wil deze getraumatiseerde mensen eigenlijk het allerliefst opvangen in uitzichtloze en overvolle kampen aan de rafelranden van ons rijke en welvarende continent. In Hongarije krijgt eenieder die 300.000 euro investeert meteen een Hongaarse verblijfsvergunning. Arme sukkelaars of oorlogsvluchtelingen zijn duidelijk niet gewenst. De Wever pleitte vorig jaar voor een herziening van de Conventie van Genève. We kunnen over veel discussiëren, maar die Conventie is net als de Grondwet geen vod papier.

Waarover ging dat referendum eigenlijk? Vorig jaar werd het Europees hervestigingsplan van de Europese Commissie goedgekeurd door de Europese Raad, dat is de vergadering van Europese staatshoofden en regeringsleiders. Die beloofden Griekenland en Italië ter hulp te schieten en 160.000 vluchtelingen te verspreiden over de EU. Solidariteit heet zoiets. Volgens een objectieve verdeelsleutel zou België 3812 vluchtelingen opnemen, Hongarije 1294. Dat is 0,01 procent op een totaal van een kleine 10 miljoen Hongaren. De reactie van Orban? “Ons land wordt overspoeld!” En nu raadpleegt hij hierover dus het volk. Overigens kregen heel wat Hongaren een ‘dreigbrief’ van hun overheid waarin stond dat als ze “fout” stemden er in hun dorp of regio wel eens minder geïnvesteerd zou kunnen worden. Als het over vluchtelingen gaat, lijkt tegenwoordig alles gepermitteerd.
(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: dewereldmorgen.be