Orange Parrot Daily 11

orange parrot t 11

Nadat President Donald Trump afscheid genomen had van de Japanse Minister-President en zijn vrouw vond hij het weer de hoogste tijd om zichzelf belachelijk te maken op twitter.
Allereerst een roffel op de borst a la Duterte, voor de mensonterende razzia’s die plaatsvinden op mensen zonder de juiste papieren. Daarna opnieuw gal spugen en valse angst zaaien over de instemming van het Federale Gerechtshof met de uitspraak van een lagere rechter die het door Trump per decreet ingestelde inreisverbod opschortte. Vervolgens een sneer naar CNN en een totale misvatting van hetgeen Bernie Sanders zei die klaarblijkelijk Trumps getrompetter over fake news op de hak nam. En tot slot nog het zwart maken van een opponent, Mark Cuban, die volgens Trump te dom is.