Opwarming aarde: hoeveelheid koolstofdioxide in atmosfeer bereikt recordhoogte

De hoeveelheid koolstofdioxide (CO2) in de atmosfeer dreigt in 2016 een gevaarlijke grens te overschrijden. Momenteel bedraagt de concentratie van CO2 gemiddeld ongeveer 397 ppm (deeltjes per miljoen), in 2016 zal waarschijnlijk de symbolische grens van 400 ppm overschreden worden, een stijging van 143% t.o.v. de pre-industriële tijd. De enige manier om deze opwaartse trend te keren, ligt in het radicaal  globalwarmingindexverminderen van de uitstoot van CO2 door het verbranden van fossiele brandstoffen.   Dat zegt de World Meteorological Organization (WMO). Een woordvoerder van de organisatie verklaarde dat:

We kunnen CO2 niet zien. Het is een onzichtbare bedreiging, maar wel een heel reële. Het betekent wereldwijd hogere temperaturen, meer extreem weer zoals hittegolven en overstromingen, smeltend ijs, zeespiegelstijging en een toenemende verzuring van de oceaan. Dat gebeurt nu en we begeven ons met angstaanjagende snelheid op onbekend terrein

De waarschuwing komt drie weken voor de topconferentie van “wereldleiders” over het klimaat. Daarbij zullen o.a. de Amerikaanse president Obama en de Chinese leider  Xi Jinping aanwezig zijn.

Bron: The Guardian